GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi'nin (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile birlikte düzenlediği 6. İslam İktisadı Atölyesi 6-8 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesinin (İÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu yıl altıncısı düzenlenen İslam İktisadı Atölyesi'nin ana teması metodoloji olacak. 6 Nisan 2018 Cuma akşamı gerçekleşecek açılış programında ayrıca İKAM’ın İslam İktisadı Ödülleri de sahiplerini bulacak.

İslam iktisadı ilk günlerinden bu yana pek çok meydan okumaya maruz kalmış ve günümüze kadar bu meydan okumalara belirli düzeylerde cevap verebilmiştir. Bilimsel yaklaşımın en temel meselelerinden olan metodoloji konusu, İslam iktisadı alanının da ilk günlerinden beri en dikkat çeken ve önemli meselesi olmuştur.

Ana akım iktisadın varsayım ve metodolojisinin İslami ilimlerin klasik metodolojisi ile çeşitli biçimlerde çelişmesi, metodoloji tartışmalarının çekirdeğini oluşturmuştur. Bu çelişkiyi aşmak ve tutarlı, uygulanabilir ve işleyen bir metodoloji oluşturmak İslam iktisadı için günümüzde en önemli varoluşsal mevzulardan biridir. Bunun için hem Müslümanların kadim ilmi mirasını hem de İktisat biliminin kullandığı teknikleri kapsayan ancak aynı zamanda eklektik olmayan bir metodoloji geliştirilmelidir.

İslam İktisadı Atölyesi’nde metodoloji konusunun bütün yönleriyle detaylı bir biçimde ele alınması hedefleniyor. Atölye boyunca modern iktisadın temel varsayımları karşısında İslam iktisadı yaklaşımı, İslam iktisadı metodolojisinin felsefi temelleri, İslam düşüncesinde iktisada yaklaşımlar, Fıkıh usulü ve geleneksel iktisat metodolojisinin modern dünyaya uyarlanması ve uygulanması, İslam iktisadında fıkıh ve iktisadın bütünsel kullanımı, İslam iktisadında güncel metodoloji tartışmaları ve yeni fikirler, İslam iktisadında teori-uygulama ve politika ilişkisi gibi konularda tebliğler sunulacak.

Atölye’de Türkiye’den Sabri Orman, Hakan Sarıbaş, Necmettin Kızılkaya, İsmail Cebeci gibi akademisyenlerin yanı sıra ayrıca metodoloji çalışmaları ile bilinen Asad Zaman, Masudul Alam Choudhury, Monzer Kahf, Muhammad Akram Khan, Seif Ibrahim Tag el-Din ve Valentino Cattelan gibi önde gelen isimler bildiri sunacak.

İslam İktisadı Atölyesi ilk gün bir panel ile açılacak. 6 Nisan Cuma günü 18:00’da başlayacak paneli Necmettin Kızılkaya yönetecek. Panelde Arif Ersoy, Asad Zaman, Monzer Kahf ve Temel Hazıroğlu konuşmacı olacak. Panelden sonra ise İslam İktisadı Ödülleri takdim edilecek.

Açılış programında sahiplerini bulacak İslam İktisadı Ödülleri, alanın uygulamalı yönünün güçlendirilmesi ve daha çok ses getirecek bir çabayla daha fazla sayıda insanda farkındalık oluşması amacıyla veriliyor. Bu çerçevede İslam İktisadı Araştırma Ödülü, İslam İktisadı Uygulama Ödülü ve İslam İktisadına Katkı Ödülü adıyla üç dalda ödül takdim edilecek.

7 – 8 Nisan 2018 tarihlerinde ise Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler İslam İktisadını çeşitli yönleri ile ele alan ve ana temasında metodoloji olan bildiriler sunacak. Panel İÜ Kongre Merkezi’nde, ikinci ve üçüncü gün oturumları ise İÜ Rektörlük Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

Detaylı Bilgi:

Web: http://www.ikam.org.tr/tr/sempozyumlar/iew-6
e-posta: iew@ikam.org.tr
Tel: 02165326370

1. GÜN

AÇILIŞ PROGRAMI
06 Nisan 2018 Cuma 18:00 – 21:00
İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, İstanbul

Karşılama Konuşmaları
Lütfi Sunar, Düzenleme Heyeti Başkanı
Ayhan Karahan, İGİAD Başkanı
Mehmet Saraç, İSİFAM Müdürü

İslam İktisadı Ödül Töreni
İslam İktisadına Katkı, İslam İktisadı Araştırma ve İslam İktisadı Uygulama Ödüllerinin takdimi

Açılış Paneli
Islamic Economics: Cotemporary Issues and Methodology
İslam İktisadının Güncel Meseleleri ve Metodolojisi
Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi (Oturum Başkanı)
Arif Ersoy, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Asad Zaman, Pakistan Institute of Development Economics (PIDE)
Monzer Kahf, Hamad Bin Khalifa University

2. GÜN

ATÖLYE PROGRAMI
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
7 Nisan 2018 Cumartesi

09.00-10.30 1. Oturum
Oturum Başkanı: Ahmet Faruk Aysan
Masudul Alam Choudhury, How to Study Islamic Economics as Science in Reference to the Qur'an and the Sunnah
Hafas Furqani, Usul Al-Iqtisad Approach in Developing the Foundations of Islamic Economics Discipline, Main Sources and Islamic Economics

11.00-12.30 2. Oturum
Oturum Başkanı: Fatih Savaşan
Monzer Kahf, Islamic Economics' Methodology and Fiqh
Saif el Din Ibrahim Tag el Din, The Maqasid Based Methodology of Islamic Economics

14.00-15.30 3. Oturum
Oturum Başkanı: Servet Bayındır
Sabri Orman, Tarihten Metodolojiye: İslami İktisat Metodolojisinin İlham Kaynağı Olarak Tarihi Tecrübe
Necmettin Kızılkaya, Economic Salafism: The Scientific Amnesia in Islamic Economic Studies

16.15-18.00 4. Oturum
Oturum Başkanı: Taha Eğri
Shamim Siddiqui, Methodological Issues in Conventional Economics and a Suggested Methodology for Islamic Economics
Abdulkader Cassim Mahomedy, Sources of Dualism in Modern Rationalist Thought-Implications for Islamic Economics

3. GÜN

8 Nisan 2018 Pazar

09.00-10.30 5. Oturum
Oturum Başkanı: Zeynep Hafsa Orhan
Mohd Mahyudi, Islamic Economics as an Integrated Social Science: Novel Ideas on its Foundations
Haşim Akça, İslam Ekonomisinin İhmal Edilen Konumu: Entegre Yerine İkame Olarak İslam Ekonomisi

11.00-12.30 6. Oturum
Oturum Başkanı: İbrahim Güran Yumuşak
Akram Khan, Dilemmas of Islamic Economics
Ismail Cebeci, Methodological Trends in Studies on Islamic Economics in Turkey: A Critical Evaluation

14.00-15.30 7. Oturum
Oturum Başkanı: Necdet Şensoy
Asad Zaman, Third Generation Islamic Economics
Hakan Sarıbaş, İslam İktisadının Amacı: Sünnetullah

16.00-16:40 8. Oturum
Oturum Başkanı: Ömer Karaoğlu
Valentino Cattelan, Hamlet’s Ghost, Orientalism and the Tragedy of Islamic Economics

DÜZENLEME KURULU

Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi
Lütfi Sunar, Istanbul Medeniyet Üniversitesi
Necmettin Kızılkaya, İstanbul Universitesi
Süleyman Kaya, Sakarya Üniversitesi
Taha Eğri, Kırklareli Üniversitesi
Zeyneb Hafsa Orhan, Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

BİLİM KURULU

Abdulazeem Abozaid, Emirates Islamic Bank
Abdullah Durmuş, İstanbul Üniversitesi
Adem Esen, İstanbul Üniversitesi
Ahmet Faruk Aysan, Boğaziçi Üniversitesi
Asad Zaman, Pakistan Institute of Islamic Economics
Burhanettin Can, İGİAD
Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi
Erkan Erdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi
Fahim Khan, Riphah Center of Islamic Business
Fatih Savaşan, Milli Savunma Üniversitesi
Feridun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi
Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Haluk Songür, Süleyman Demirel Üniversitesi
Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Mahmut Bilen, Sakarya Üniversitesi
Masudul Alam Choudhury, Malaya Üniversitesi
Mehmet Babacan, Istanbul Medipol Üniversitesi
Mehmet Saraç, İstanbul Üniversitesi
Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi
Murat Taşdemir, Medeniyet Üniversitesi
Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi
Necdet Şensoy, TCMB
Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi
Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi
Nurullah Gür, Medipol Üniversitesi
Sabri Orman, TCMB
Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi
Şakir Görmüş, Sakarya Üniversitesi
Yusuf Alpaydın, Marmara Üniversitesi