GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam İktisadı Kendini Yapılandırıyor

'İslam İktisadı Atölyesi'nin ilki 'Temel Kavramlar ve Fikirler' başlığı ile İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği), İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) ve de İLEM (İlmi Etüdler Derneği)'in ortaklaşa girişimi ile gerçekleştirildi. İslam iktisadının birçok yönüyle konuşulduğu atölye alanında uzman akademisyenleri bir araya getirdi.

2-3 Mart tarihlerinde Merter The Green Park Otel'de gerçekleştirilen atölyede İslam iktisadı alanında 11 tebliğ sunuldu ve müzakere edildi.

Yapılan sunumlarda İslam iktisadının kendi kavramlarını oluşturması ve ana akım iktisattan tamamen ayrışıp kendi terminolojisi üzerinden çalışmalarına devem etmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Bunun yanı sıra kapitalist batı medeniyetinin ürettiği ekonomik sistemin eleştirildiği atölyede hayatın pek çok alanına yansıyan iktisadi anlayışın İslami kurallara göre şekillenmesi gerektiği yönünde önemli tespitlerde bulunuldu.

Atölyede ayrıca İslami finansın çeşitli sorunlarına da değinildi ve fetva merkezli anlayışın sakıncalarına vurgu yapıldı. Bankacılık sisteminde uygulanan 'şeriat politikası'nın sadece Müslüman hükümetler tarafından gerçekleştirilmesinin doğru olduğunu bankalardan maaş alan ulemaların bu ayrıcalığı kullanarak fetva vermelerinin doğru olmadığına da değinildi.

İslam İktisadının anlamlandırılması için kendi usulünü oluşturmasına dikkat çekilen sunumlarda ayrıca mevcut ekonomik sistemin çöktüğü de belirtildi. Yaşanan ekonomik krizlerin ve ana akım iktisadi sistem neticesinde dünyada oluşan dengesiz gelir dağılımının kapitalist ekonominin sorunlarının en büyük delili olduğu savunuldu.

Atölye kapsamında ayrıca kuşatıcı ekonomik anlayışların geliştirilmesi gerektiği yönünde de tebliğler sunuldu. Bununla ilgili olarak, toplumlar üstü bir şura sisteminin oluşturulup İslam iktisadı temeline dayanan düşüncelerle ana akım ekonomik anlayışa sahip olanların bir araya gelmesi ve dünyanın içine düştüğü ekonomik buhran için çözümler üretilmesi yönünde fikir alışverişlerinde bulunulması yönünde tekliflerde bulunuldu.

İslam iktisadi metodolojisinin oluşturularak karar alma sürecinde daha akıcı ve başarılı bir sürecin oluşturulması yönünde fikirlerin paylaşıldığı atölyede gelişmekte olan ekonomilerde tüketicilerin çeşitli araçlara özendirilerek borca yönlendirildiği bu sayede kapitalist ekonominin daha fazla kredi satışı yaparak faiz topladığı tespitleri yapıldı.

Düzenleme Kurulu tarafından Atölyede sunulan bildirilerin önümüzdeki günlerde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacağı bildirildi.

Bundan sonra daha odaklı konular etrafında devam edecek olan atölyenin yılda bir kez düzenlenmesi planlanıyor.