GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam İktisadı Çalışmaları

Atölye genel anlamda, yaklaşık 1940’lardan bu yana hakkında araştırmalar yapılagelmekte olan İslam iktisadına yöneliktir. Özelde ise atölyenin amacı, İslam iktisadının bugün geldiği noktada önem arz ettiğini düşündüğümüz bazı temel –özellikle de toplumsal bazlı- hususlar hakkında araştırma yapılıp somut çıktılar alınmasını sağlamaktır. Seçilecek olan konuların da gereksinimi göz önünde bulundurularak ilgili yöntemler takip edilecek olmakla birlikte hem niteliksel hem de niceliksel yöntemlerin kullanımının gerekli olacağı öngörülmektedir. Bunlardan kasıt özellikle literatür taraması, eleştirel analiz, saha ve anket çalışmalarıdır. İslam iktisadının özellikle piyasaya dönük tarafına dair çalışmalar yaygın olmakla birlikte Türkiye özelinde toplumsal tarafa bakan çalışmaların azlığı göze çarpmaktadır. Bu bağlamda, yürütülecek olan atölye çalışmasıyla birlikte bu eksik kalan kısmın bir nebze olsun hareketlendirilmesi öngörülmektedir.

Not: Atölye iki hafta bir gerçekleşecektir.


Tarih Saat Yer
15 Ekim 2018 19:00 İLEM
29 Ekim 2018 19:00 İLEM
12 Kasım 2018 19:00 İLEM
26 Kasım 2018 19:00 İLEM
10 Aralık 2018 19:00 İLEM
24 Aralık 2018 19:00 İLEM
07 Ocak 2019 19:00 İLEM
21 Ocak 2019 19:00 İLEM
04 Şubat 2019 19:00 İLEM
18 Şubat 2019 19:00 İLEM