GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam İktisadı Atölyesi Başladı

'İslam İktisadı Atölyesi'nin ilki 'Temel Kavramlar ve Fikirler' başlığı ile İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği), İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) ve de İLEM (İlmi Etüdler Derneği)'in ortaklaşa girişimleri ile başladı.

Türkiye, Mısır, Malezya, İngiltere, Pakistan, ABD ve Endonezya gibi birçok ülkeden İslam İktisadı alanında çalışmalar yapan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen workshopun, entelektüel birikimlerin paylaşıldığı bir alan olması ve çeşitli fikirlerin tartışılmaya ve geliştirilmeye müsait bir düzlem olması hedefleniyor.

İslam dünyasının, son birkaç yüzyıldır içerisinde bulunduğu iktisadi ve siyasi sıkışmışlıktan kurtularak kapitalist Batı medeniyeti karşısında İslam medeniyetini güçlü bir konuma getirmek için gösterdiği çabaya bir katkı sağlamak hedeflendi. Bu çalışma kapsamında hayatın her alanını etkileyen iktisadi yaşam biçiminin İslami kurallar çerçevesinde nasıl şekillenmesi gerektiği konusunu dikkate almak için düzenlenen çalışmada bir araya gelindi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar ve İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Alkan tarafından gerçekleştirildi.

Hoş geldin konuşmalarının ardından. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclis Üyesi Sabri Orman tarafından İslam İktisadına genel bir bakışla gerçekleştirildi.