GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN
İslam İktisadı Atölyeleri
Kapitalist iktisadi sisteme alternatif bir sistem arayışı yıllardır farklı açılardan tartışılmaktadır. Bu tartışmalar bazen hakim iktisadi sistemin eksikliklerinin kapatılması gerektiği şeklinde ortaya çıkmış bazen de komünizmde olduğu gibi tamamıyla farklı bir düzen teklifi olarak karşımıza çıkmıştır. İslam İktisadı tartışmalarını da bu bağlamda, Müslüman düşünürlerin İslami ölçütler çerçevesinde şekillenen alternatif bir piyasa arayışı olarak ifade etmek mümkündür. Ancak 1980’lerden itibaren yapılan çalışmalar sonucu gelinen noktaya baktığımızda, alternatif sistem arayışlarının, mevcut sistem içerisinde var olma çabalarına doğru evirildiği görülmektedir. İktisadi bir sistem oluşturma arayışları, özellikle finansal boyutuyla sınırlandırılmış ve faizsiz bankacılık hizmetlerinin başlatılması ile Müslümanlara sistem içerisinde yer açılmıştır.