GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Estetiği ve Poetika

Hoca: Berat Açıl

Bu ders klasik Yunan, klasik İslam ve Osmanlı sanat anlayışlarını anlamayı ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu mukayese neticesinde Osmanlıların estetik düşüncesi var mı, varsa nasıl araştırılır, söz konusu araştırmanın zemini nasıl hazırlanır gibi temel sorulara cevaplar aranacaktır. Bunun için öncelikle Yunan felsefesi ve estetiği irdelenecek, daha sonra bunun klasik İslam felsefesi ve sanatına intikali ve etkisi ortaya konmaya çalışılacaktır. Burada temel odak Plotinos felsefesi ve Yeni-Eflatunculuk olacaktır. İslam estetiği bahsinde İbn Rüşd, İbn Sina ve Farabi gibi filozofları takip ederek söz konusu intikalin izleriyle beraber nasıl yorumlandığı ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu noktada İslam düşüncesinde estetikten poetikaya bir geçiş yaşandığı varsayımından hareketle Osmanlı edebiyatına/sanatına dair estetik ve poetik tartışmalar için kavramsal bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır. Osmanlı edebiyatının bir estetik anlayışı var mıdır? Osmanlılar estetik düşüncesine neler katmıştır? Bu ve benzeri soruların neticesinde Osmanlı sanatının estetik düşünceye kazandırdığı kavramlar ve yaklaşımlar tespit edilmeye çalışılacaktır. Aristo, Platon, Plotinos, İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd gibi duraklardan geçtikten sonra Osmanlılar ve estetik düşüncesi analiz edilecektir. Biçim, işlev, itikat, mucize ve zorunluluk gibi kavramlar, ders boyunca üzerinde durulacak estetik ve poetik kavramlardır. Dersin sonunda, bu kavramlardan yola çıkarak estetik ve poetika çalışmaları için bir yöntem önerilecektir.

Tarih Saat Yer
13 Şubat 2021 12:30 İLEM