GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel Kavramlar

Bu atölyede İslam Düşüncesinin farklı geleneklerinde (Felsefe, Kelam ve Tasavvuf) doğrudan eğitimle ilgili veya günümüz eğitim uygulamalarında farklı bakış açıları geliştirmeye yardımcı olabilecek özgün kavramlar ve kuramların açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle özgün insan tasavvurları, insanın sahip olduğu yetiler, insanın eğitilebilir yönleri, insanın gelişim eksenleri, ile fıtrat, mizaç, irade, kemal gibi klasik kavramlar eğitimle ilgili boyutları çerçevesinde incelenecektir. Atölye katılımcıları seçtikleri konularla ilgili bireysel araştırmalar yaparak okuma önerileri ve bir tartışma metni hazırlayarak katılımcılara gönderecekler ve her oturumda bir tartışma yürütülecektir. Daha sonra katılımcılar kendi konularıyla ilgili bir makale hazırlayacaktır. Ortaya çıkan metinlerden bir edisyon kitap hazırlanması öngörülmektedir. Atölyede ayrıca bu konularda daha önce çalışmalar yapmış olan misafir araştırmacıların sunumları da yer alacaktır. Bu atölyenin içinde yaşadığımız toplumun tarihi-kültürel kodlarına uygun eğitim modellerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek kuramsal bir alt yapının oluşturulmasına mütevazi bir katkı sunması ve bu alandaki araştırmaları tetiklemesi beklenmektedir.

Tarih Saat Yer
23 Aralık 2017 İlmi Etüdler Derneği
21 Ekim 2017 İlmi Etüdler Derneği