GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Düşünce Geleneğinde Eğitim

Bu atölyede İslam Düşüncesi’nin farklı geleneklerinde (Felsefe, Kelam ve Tasavvuf) doğrudan eğitimle ilgili veya günümüz eğitim uygulamalarında farklı bakış açıları geliştirmeye yardımcı olabilecek özgün kavramlar ve kuramların açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle özgün insan tasavvurları, insanın sahip olduğu yetiler, insanın eğitilebilir yönleri, insanın gelişim eksenleri ile fıtrat, mizaç, irade, kemal gibi klasik kavramlar eğitimle ilgili boyutları çerçevesinde incelenecektir. Atölye katılımcıları seçtikleri konularla ilgili bireysel araştırmalar yaparak okuma önerileri ve bir tartışma metni hazırlayarak katılımcılara gönderecekler ve her oturumda bir tartışma yürütülecektir. Daha sonra katılımcılar kendi konularıyla ilgili bir makale hazırlayacaktır. Ortaya çıkan metinlerden bir edisyon kitap hazırlanacaktır. Atölyede ayrıca bu konularda daha önce çalışmalar yapmış olan misafir araştırmacıların sunumları da yer alacaktır. Bu atölyenin içinde yaşadığımız toplumun tarihi-kültürel kodlarına uygun eğitim modellerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek kuramsal bir alt yapının oluşturulmasına mütevazı bir katkı sunması ve bu alandaki araştırmaları tetiklemesi beklenmektedir.

Tarih Saat Yer
22 Ekim 2016 İlmi Etüdler Derneği
24 Aralık 2016 İlmi Etüdler Derneği