GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Yuvarlak Masa Toplantıları-V: ‘Ahlâkî Önermelerin Kaynağı’

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Ahlâkî Önermelerin Kaynağı’ sunumları devam ediyor.

Alanında uzman akademisyenler tarafından yapılan sunumlar, öncesinde yazılan metinler müzakere edilerek yürütülüyor. Katılımcıların aktif soru ve yorumlarıyla şekillenen toplantılar, ahlâk alanındaki merkezi problemlerin güncel yorumlarla buluşmasının yanında ahlâk çalışmalarının derinliğini ve kuşatıcılığını arttırma amacı güdüyor.

Yuvarlak masa toplantılarının beşincisinin ilk sunumu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Anar Gafarov’un yapacağı ‘Nasıruddin et-Tûsî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı’ başlıklı sunum olacak. Gafarov bu sunumda Tûsî’nin ahlâk düşüncesini ‘Ahlâkî davranışın iyi ya da kötü olarak nitelendirilmesinin temel belirleyeni nedir?’, ‘Ahlâkî önermelerin ve değerlerin kaynağı nedir ve bu bakımdan akıl ve din/vahy ne gibi önemi haizdir?’, ‘Ahlâkî önermeler perspektifinden aklın ve dinin görev ve yetki alanları nedir ve neye göre belirlenir?’ soruları ekseninde tartışmaya açacak. Bu minval üzere filozofun ahlak düşüncesini metafizik ve epistemolojik açıdan nasıl temellendirdiğini ortaya koyacak.

Toplantının ikinci sunumu Çorum Hitit Üniversitesi’nden Aygün Akyol tarafından gerçekleştirilecek. ‘Gazzâlî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı’ başlığıyla yapılacak olan sunumda ahlâkla ilgili ortaya konulan değer hükümlerinin, bizatihi nesnelerin kendisinden mi kaynaklandığı; yoksa bir başka belirleyici tarafından mı ortaya konulduğu ile ilgili Gazzâlî’nin tutumu netleştirilecek. Bu bağlamda aklın bir şeyin güzelliğine veya çirkinliğine hüküm veremeyeceği şeklindeki iddia çeşitli açılardan incelenecek.

16 Mayıs Cumartesi, 16.00-20.00 / İLKE Toplantı Salonu

Nasıruddin et-Tûsî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı- Anar Gafarov

Gazzâlî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı – Aygün Akyol

Not: Toplantıya katılım davet usulü üzerine gerçekleştirilmektedir.