GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Ahlâk Düşüncesi Proje Ekibi Osmanlı Araştırmaları Kongresi’ne Katılıyor!

Osmanlı düşüncesi ve tarihi üzerine yapılacak çalışmalar için bir bütünlük ve perspektif oluşturmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi bu yıl 14-17 Ekim’de Sakarya’da gerçekleştirilecek. Alanın yetkin isimlerinin iştirakiyle gerçekleştirilen bu çalışma, sosyal bilimlerden tarih araştırmalarına uzanan geniş bir yelpazede yapılıyor. Osmanlı dönemindeki felsefî birikimi de değerlendirmeyi amaçlayan bu kongrede, İslam Ahlâk Düşüncesi Proje ekibi de ahlâk felsefesinin seyrine dair sunumlarda bulunacak.

Projede tahkik ve tercümeleri yapılan Ahlâk-ı Adudiyye şerhleri ve diğer bazı ahlâk metinlerini dikkate alarak yapılacak sunumlarda proje koordinatörü Ömer Türker “Ahlâk-ı Adudiyye Geleneği’nde Ahlâkî Öznenin Bütünlüğü ve Parçalılığı Problemi”, proje koordinatörü yardımcısı Kübra Bilgin Tiryaki ise “Ahlâk-ı Adudiyye Şerhleri Bağlamında Peygamberin Ahlâkî Hayatın Oluşumundaki İnşa Edici Rolü” başlıklı sunumlarını yapacak. Projeye çeşitli çalışmalarla katkı sağlayan Mustakim Arıcı “Celalzâde Mustafa’nın Mevâhîbü’l-Hallâk’ında Siyaset Ahlâkı”, Melek Yıldız Güneş “Adududdîn el-İcî’nin Ahlâk Risalesi İle Emrullah Efendi’nin İlm-I Ahlâk Ders Notunun Fikri Takip Açısından Mukayesesi”, Mervenur Yılmaz ise “Ahlâk-ı Adudiyye Şerhleri Bağlamında Erdemlerin Ontolojik Konumu” başlıklı sunumlarını gerçekleştirilecek.

“Ahlâk-ı Adudiyye Şerhleri Bağlamında Osmanlı Ahlâk Düşüncesi” başlıklı oturum, 14 Ekim’de Sakarya Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Evcârâ Salonu’nda saat 16.00-17.30’da yapılacaktır. Konu ile ilgili herkes davetlidir.