GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Ahlak Felsefeleri

Hoca: Harun Kuşlu

Bu atölyede genel olarak klasik ahlak öğretileri özelde İslam Ahlâk düşüncesi içindeki çeşitli doktrinler incelenecektir. Bu bağlamda öncelikle İslam ahlak nazariyeleri içinde yer alan psikolojik unsurlar ve bu unsurların insan davranışlarına etkisi tartışılacaktır. Bunu takiben ahlâk tanımı, erdemler nazariyesi ve erdemlerin birey ve toplumla ilişkisi gündeme alınacaktır. Nihayet ahlâki unsurlarla siyasi unsurlar bir arada değerlendirilmek suretiyle klasik ahlâk teorilerinde ahlâkın bireyin siyaseti siyasetin de toplumun ahlâkı şeklinde ele alındığı gösterilmeye çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
14 Ekim 2017 12:30 İLEM