GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İş Ahlakı Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı!

İGİAD tarafından yayımlanan İş Ahlakı Dergisi'nin 9. Sayısında farklı ve çarpıcı konular dikkat çekiyor:  Üniversite Öğrencilerinin ve Çalışanların İş Ahlakı Algılarının Karşılaştırılması, Tüccar Ahlakı, Mimarlıkta Meslek Etiği, Yıldırma ve İş Ahlakı, İbn Haldun'un İşletme ve Kamu Yönetimine İlişkin Görüşleri...

İş dünyasında ahlaki bir duyarlılık oluşmasına katkıda bulunmak ve akademik dünyadaki birikimlerin iş dünyasına taşınmasına vesile olmak amacıyla İGİAD tarafından yılda iki kez yayımlanan, hakemli ve uluslararası katılımlı bir dergi olan İş Ahlakı Dergisi 9. Sayıya ulaştı. İş Ahlakı Dergisi, çalışma alanı bakımından Türkiye'de ilk ve tek olması yönüyle dikkat çekiyor.

İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yayımlanan İş Ahlakı Dergisi'nin 9. sayısında farklı ve çarpıcı konular dikkat çekiyor:

Çalışanların İş Ahlakı Algıları, Tüccar Ahlakı, Yıldırma ve İş Ahlakı, İbn Haldun'un İşletme Yönetimine İlişkin Görüşleri

İş Ahlakı Dergisi, ilgili konularda çalışma yapan üniversitelere, ilgili medya mensuplarına, araştırma merkezlerine, sivil toplum kuruluşlarına, çeşitli kamu kurumlarına, kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılıyor. Ayrıca dergide yer alan yazıların tam metinlerine derginin sitesine (www.isahlakidergisi.com) ücretsiz üye olarak da PDF biçiminde ulaşılabiliyor.

İş Ahlakı Dergisi'nin 9. sayısında;

Nihat Alayoğlu, Ali Osman Öztürk ve Mehmet Babacan?ın birlikte hazırladıkları Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması, Cemil Haktan Korkmaz?ın hazırladığı Bir Davranış ve Örgütlenme Modeli Olarak Tüccar Ahlakı, Hossein Sadri'ye ait Mimarlıkta Meslek Etiği ve Mimarların İnsanlığa Karşı Sorumlulukları, Ramazan Tiyek'e ait Yıldırma ve İş Ahlakı: Belediye çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Recep Yücel ve Gamze Ebru Çiftçi'nin birlikte hazırladıkları İş Görenin İş Etiği Tutum ve Davranış Algısı başlıklı makaleler yer alıyor.

İş Ahlakı Dergisinin bu sayısının Birikimler bölümünün konuğu ise İbrahim Erol Kozak. Sayın Kozak yazısında, İbn Haldun'un İşletme ve Kamu Yönetimine İlişkin Görüşlerine Günümüzden Bir Bakış adlı makalesine yer veriyor.

Merve Akkuş'a ait Çalışma Yaşamında Kadın,  Abbas Pınar'dan Bir Zanaat Olarak İşbirliği, Murat Şentürk'e ait ''Yedinci Adamı'' Hatırlamak ve Muaz Yılmaz'a ait Bir ''Meşru Şiddet'' Klasiği başlıklı değerlendirme yazıları da İş Ahlakı Dergisi'nin 9.sayısının gündemine geliyor.

Felsefe, sosyoloji, psikoloji, din, işletme, ekonomi ve diğer birçok disiplini çok yakından ilgilendiren 'disiplinler arası' bir alan olan İş ahlakı üzerine düşünmeye ve üretmeye yönelik bir platform olan İş Ahlakı Dergisi'nin bu sayısı da ilgi topluyor.