GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İran’da Devlet, Toplum ve Emek, 1906-1941

Konuşmacı: Serhan Afacan

Bu sunum 1906 yılında meydana gelen Anayasal Devrimden 1941 yılında Rıza Şah saltanatının sona ermesine kadar İran emek tarihini ele alacaktır. Sunumda, söz konusu dönemde meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmelere işçilerin deneyimleri üzerinden yaklaşılacaktır.  19. yüzyıl boyunca atılan sanayileşme adımlarına rağmen 1920’lerin sonuna kadar fabrika bazlı üretimin toplam üretimde marjinal bir yere sahip olduğu İran’da 1930’lu yıllar agresif bir fabrika bazlı sanayileşmeye sahne olmuştur. Bu nedenle bu dönem emek tarihini ele alırken yalnızca büyük sanayilerde çalışan işçileri değil zanaatkarları ve küçük işletmelerde çalışanları da incelemek gerekir. Her iki vasatta da işçiler çalışma ve yaşam koşullarını olabildiğince iyileştirmek için iş verenle ve yerel ve merkezi düzeyde siyasi erklerle ilişkiye geçmişlerdir. Sunumda işçilerin dilekçelerine dayanarak çalışma ve yaşam koşullarının nasıl olduğu, sanayileşmenin emek alanına nasıl yansıdığı ve işçilerin dilekçe politikaları incelenecektir. Sunumda, Marksist/çatışmacı ve milliyetçi/dayanışmacı emek tarihi yaklaşımlarının analitik potansiyelleri tartışılacak ve daha yaygın bir emek aktivizmi olarak dilekçe yazımı üzerinde durulacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
21 Mayıs 2016 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği