GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İnsan ve Toplum Dergisi Yazarları Makalelerini Katılımcılarla Tartışmaya Açıyor

2011 yılından beri yayın hayatına devam eden İnsan ve Toplum Dergisi ilmi tartışmalara farklı bir boyut katmak gayesiyle yeni bir konuşma dizisi başlatıyor. Akademik birikimle sadece bireysel düzlemde ilişkilenme alışkanlığını kırmayı; paylaşımı ve eleştirel zemini önceleyen, birbirine konuşan, tartışan ve inşa eden müşterek bir akademik ortamı mümkün kılmak üzere dergide yayımlanan yazıları tartışmaya açıyor, yazılara ve yazarlara ses veriyor. Sizi de bu sese kulak vermeye ve tartışmaya katılmaya çağırıyor.

İnsan ve Toplum Dergisi makalelerinin kamuoyuna açılması amacıyla başlatılan konuşmaların ilki derginin 10. sayısında yayımlanan "Osmanlı Liberal ve Sosyalist Düşüncesinde Toplum ve Demokrasi Algısı" başlıklı makalenin yazarları Doç. Dr. Atila Doğan ve Prof. Dr. Haluk Alkan'ın katılımıyla 11 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi 3 Nolu Salonda, 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

II. Meşrutiyet sonrasında Liberal ve Sosyalist akımların Osmanlı Devletindeki yansımaları olan kişi ve kuruluşların toplum ve demokrasi algılarını karşılaştırmalı olarak inceleyen makalenin tartışmaya açılacağı bu buluşmaya tüm ilgilileri bekleriz.