GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İnsan ve Toplum Dergisi 10. Sayı Yazı Çağrısı

Yayın hayatına Haziran 2011'de başlayan İnsan ve Toplum Dergisi, altı ayda bir yayımlanan, Türkçe ve İngilizce yazılara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. Sosyal, beşeri ve dini ilimler alanında yapılan çalışmalara yer veren İnsan ve Toplum Dergisi, kendi disipliner sınırlarına hapsolmuş akademyanın, insan ve toplumu birbirinden ayrıştırarak yaptığı çalışmalara karşın, disiplinlerdeki mevcut yaklaşımların ve araştırma biçimlerinin, diğer disiplinler ile iletişime geçme ve onlardan faydalanma yollarını açmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda, hem kendi disiplininin hem de diğer disiplinlerin yöntem ve kuramlarını kullanabilen nitelikli çalışmalar yayımlamayı önceler.

İnsan ve Toplum Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan özgün ve nitelikli makalelere yer verir. Dergide güncel kitap ve tezleri, ilgili literatür/ler/deki yaklaşımları da hesaba katarak tartışan değerlendirme yazılarının yanısıra; farklı perspektiflerle ilişki içerisinde, geçmiş ve güncel yaklaşımlar arasındaki farkı ortaya koyup, sonraki çalışmalara öncülük edebilecek değerlendirme makalalerine de yer verilmektedir.

İnsan & Toplum Dergisi Aralık ayında yayımlanacak olan 10. sayısı için makale, değerlendirme makalesi ve değerlendirme yazısı katkılarınızı beklemektedir. Yazılarınızı www.insanvetoplum.org web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için editor@insanvetoplum.org adresiyle iletişime geçebilirsiniz.