GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İnsan, Meslek ve Hayat: Mesleki Kimliğin İnşası

Meslek, bir insan için hayatını idame ettirmenin bir aracı olmak yanında kendini ifade etmenin en önemli yollarından birisidir. Bu yüzden meşru, tatmin edici ve başarılı olacağımız bir mesleği icra etmek hayattaki en önemli arayışlarımız arasındadır. Bu arayışla beraber hayattaki başka sorumluluk alanlarımıza yeterli zamanı ayırabilmek ve temel rollerimiz arasında denge kurmak gibi meydan okumalarla karşı karşıya kalırız.

Yaptığımız iş, işin meşruiyeti ve iş yapış biçimimiz bizim kim ve ne olduğumuzu yansıtmaktadır. İçinde bulunduğumuz sosyal yapı ve çevreyle etkileşim halinde mesleki kimlik şekillenir. Mesleki kimliğin oluşumuna etki eden süreç ve faktörler arasında, bireyin erken yetişme dönemleri, kişiliği, meslek seçimi süreci, yaşam evreleri, çalışma hayatında bulunduğu görevler ve bunlardan tatmin olma düzeyi öne çıkmaktadır.

Meslek tatmini ve başarıda bu faktörlerin objektif olarak varlığı kadar, bireyin bunları nasıl algıladığı ve anlamlandırdığı da büyük ölçüde etkili olmaktadır. Bu açıdan mesleki kimlik bir sosyal inşa sürecidir. Bu programda nesnel ve öznel faktörler üzerinden mesleki kimliğinin nasıl inşa edildiği ve değiştiği üzerinde durulacaktır. Akademisyenlik, profesyonel meslekler (tıp, hukuk, psikoloji, mühendislik vb.) yöneticilik ve girişimcilik gibi seçilmiş meslek alanlarından vakalarla konu derinleştirilecektir.

BAŞVURU

Programın Haftalık İzlencesi

1. Hafta

Giriş: Çalışma, meslek ve kariyer

2. Hafta

Mesleki kimliğin oluşumunu inceleme yöntemleri

3. Hafta

Eşleştirme, gelişim ve karar verme süreci olarak meslek seçimi

4. Hafta

Organizasyonlarda ehliyet ve liyakat temelli meslek ve kariyer gelişimi

5. Hafta

Dijital çağda meslek ve kariyer gelişimi nereye gidiyor?

6. Hafta

Mesleki kimliğin inşası

7. Hafta

Seçilmiş meslek incelemesi -1

8. Hafta

Seçilmiş meslek incelemesi -2

 

Tarih Saat Yer
06 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
13 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
20 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
27 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
03 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
10 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
17 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
24 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği