GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İnsan Hakları: Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Boyutu

Hoca: Nihat Bulut

Günümüzde insan hakları, demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi ile birlikte, gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte sistemin temelinde yer alan kavramlardan birisidir. Fransız İhtilali sonrasında çerçevesi çizilen, ikinci dünya savaşının ardından uluslararası hukukun konusu haline gelen ve doksanlı yıllarda küreselleşmenin son aşaması ile birlikte zirveye çıkan insan hakları kavramının, artık her türden siyasal organizasyonun/sistemin manevi temelini teşkil eder şekilde kabul edildiğini söylemek mümkündür.

Derste, kavramın nerede, ne zaman ve hangi ekonomik koşullar içinde doğduğu, hangi özelliklere sahip olduğu, nasıl bir ideali yansıttığı, bu ideal içinde nasıl bir insan tasavvurunun olduğu, kavramın hangi aşamalardan geçerek hukukileştiği, hukukileşme sürecinde başlangıçtaki ideale ne kadar sadakat gösterebildiği... gibi soruların cevabı, eleştirel bir biçimde aranacaktır. Dersin sonucunda katılımcılar, modern hukukun idesini teşkil eden insan hakları kavramının hukuki çerçevesini kavramanın yanında, onu sosyo-ekonomik ve siyasal yönünü ile birlikte değerlendirme kazanımını elde edeceklerdir.

BAŞVURU

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

İnsan hakları kavramının doğuşu ve gelişimi: Sosyo-ekonomik ortam ve felsefi temeller

2. hafta

Felsefeden pratiğe: İnsan haklarının hukukileşmesi

3. hafta

Dışta kalanlar (sosyal haklar) ve içeridekilerin sınırları

4. hafta

Liberal insan hakları anlayışının sosyalist eleştirisi ve sosyal devlet anlayışı

5. hafta

İnsan hakları küreselleşirken ortaya çıkan bir tartışma: Soyut insan, insan haklarının evrenselliği iddiası ve kolonyalizm

6. hafta

İnsan hakları, kültürel rölativizm ve islam dünyası

Tarih Saat Yer
18 Ekim 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
25 Ekim 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
01 Kasım 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
08 Kasım 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
15 Kasım 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
22 Kasım 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği