GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

23 Haziran 2021İnsan & Toplum 11.2 Çıktı

İnsan&Toplum Cilt 11 Sayı 2

2011 yılından bu yana İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından yayımlanan ve alanında önemli atıf indekslerince taranan uluslararası hakemli dergisi İnsan & Toplum’un 11. cilt 2. sayısı, 8 yeni makale, 6 kitap değerlendirmesi, 1 değerlendirme makalesi ve 1 editöre mektup ile yayımlandı.

İnsan & Toplum’un 11.silt 2.sayısı Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya’nın “They are Communities like You The Rationale for Animal Rights and Welfare in Islamic Civilization” isimli İslam medeniyetinde hayvan refahı ve hayvanların korunması ve tefsir literatüründe Kur'an’ın hayvanlar için kullandığı ümmet kavramını nasıl yorumladıkları konularını inceleyen makalesi ile başlıyor.

İktisat alanında Prof. Dr. Mahmut Bilen ve İbrahim Cevizli’nin “Duyguların Rasyonel İktisadi Kararlarımız Üzerindeki Etkisi” makalesi ile devam eden sayıda Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Alkan Özcan ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüseyin Mercan’ın “The Impact of Covid-19 On State-Religion Relations: A Study On Israel And Iran” başlıklı makalesi gibi güncel akademik konularda yetkin isimlerin özgün araştırma makaleleri yer almakta.

Dr. Öğr. Üyesi Handan Akyiğit’in “Türkiye’de Milliyetçilik Tartışmalarının Banalliği: Barış Ünlü ’nün Türklük Sözleşmesi Etrafında Bir Değerlendirme” başlıklı değerlendirme makalesi ile Prof. Dr. Mahmut Özer’in “Eğitimde Eşitsizliklerin Kaynağı: Genetik mi Çevre mi?” editöre mektup çalışmasının da yer aldığı sayıda geçtiğimiz yıl baskısı yapılan üç yeni kitabın değerlendirmesi ile toplam 6 adet kitap değerlendirmesi bulunmakta.

Yeni sayıya ulaşmak için tıklayınız.