GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İmam Malik, Çağdaşları ve Medine’deki İlmî Ortam

Konuşmacı: Halit Özkan

Bu sunum İmam Malik, Çağdaşları ve Medine’deki İlmî ortam ve aynı zamanda İmam Malik’in telif ettiği Muvatta’ ve amel hakkındadır. Hicrî II. asırda Medine’de en fazla ön plana çıkan ilmî telakki İmâm Mâlik’in de dahil olduğu gruba ait olsa da Medine’deki ilmî ortamın tasavvur edilebilmesi için İmâm Mâlik’in çağdaşlarıyla ilişkisi dikkate alınarak Mâlik’in halkasının teşekkül ettiği ortam, geçtiği aşamalar ve diğer halkalarla ilişkisi üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede Medine’nin en meşhur fakihleri kabul edilen Fukahâ-i Seb‘a ve II. asırda Medine’de görüşleri dikkate alınan alimlerden Mâlik ve ashâbı dışındaki fakihlerin de bu ilmî ortamın teşekkülündeki rolleri irdelenecektir.

Ayrıca bu seminerde Muvatta’ın teşekkül süreci hakkında klâsik kaynaklarda yer alan bilgiler verilerek Muvatta’ın muhtevasında oldukça önemli bir yere sahip olan ve aynı zamanda söz konusu dönemde bütün büyük merkezlerde görülen ortak özelliklerden biri olan “amel” kavramını da tartışmaya açmak amaçlanmaktadır.

Öz bir sunum ve ayrıntılı bir soru-cevap faslıyla gerçekleştirilmesi planlanan bu seminer, başta lisansüstü öğrenciler olmak üzere herkese açıktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
04 Mayıs 2016 18:00 İLEM Konferans Salonu