GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLKE ve İLEM Tarafından Gerçekleştirilen İslam Ahlak Düşüncesi Projesinin Birinci Aşaması Tamamlandı

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE) ve İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) ortak girişimi ile 2013 yılında başlayan İslam Ahlak Düşüncesi projesinin ilk bölümü tamamlandı. Üsküdar Belediyesi Kız Kulesi Restoranda yapılan tanıtım toplantısı ile projenin ilk bölümünün sonunda yayınlanan 12 eser ve proje çalışmalarına dair detaylar katılımcılar ile paylaşıldı.

İLKE ve İLEM derneklerinin girişimi Ömer Türker’in koordinatörlüğünde yürütülen İslam Ahlak Düşüncesi Projesinin birinci aşaması tamamlandı. Tahkik, tercüme, telif, kataloglama, atölye ve okumaların yapıldığı projenin ilk aşamasında 12 eser akademi dünyasına kazandırıldı.

Sayısız akademisyenin katkı sunduğu 8 akademisyenin araştırmacı olarak görev aldığı projenin birinci bölümünde Malzemetü'l - Ahlâk / Ahlâk-ı Adudiyye Şerhi - Mehmed Emin İstanbulî, Müellifi Meçhul (15.yy) Ahlakı Adudiyye Şerhi, Esirüddin el-Ebherî'nin Ahlakı Adudiyye Şerhi, Şemsüddin el- Kirmânî'nin Ahlakı Adudiyye Şerhi, Alâüddin el-Kâzerûni'nin Ahlakı Adudiyye Şerhi, İsmail Müfîd el- İstanbulî'nin Ahlakı Adudiyye Şerhi, Taşköprîzade Ahmed Efendi'nin Ahlakı Adudiyye Şerhi, Ahlakın Temeli - Editör: Ömer Türker, İslam Ahlâk Literatürü Ekoller ve Problemler - Editör: Ömer Türker, Kübra Bilgin, İslam Ahlak Düşüncesi Kataloğu (8-19. yüzyıllar), Taşköprizade'nin Ahlak Teorisi ve Ahlak Felsefesi Metinleri başlıklı eserler akademi dünyasının istifadesine sunuldu.

Prof. Cafer Sadık Yaran, Prof. İhsan Fazlıoğlu, Prof. İsmail Kara, Prof. Murtaza Bedir gibi alanın duayen isimlerinin de katılımıyla 17 Ocak cumartesi günü Üsküdar Belediyesi Kız Kulesi Restoran’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla Projenin detayları ve ilk aşamasında gerçekleştirilen çalışmalara dair detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Camianın yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Şanver’in hoş geldin konuşmasıyla başlayan tanıtım toplantısında Projenin içeriğine dair hazırlanan VTR’de gösterildi.