GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İletişim Sosyolojisi

Hoca: Eyüp Al

İletişim, bir kamu fikrini zorunlu kılmaktadır. Fikirlerin ve duyguların alışverişi dil önceliklidir. Dil ise toplumsallığı mümkün kılan bir araçtır. Dil her halükarda fikirleri, duyguları dolaşıma sokabilme kudretiyle toplumsallığı yaratmaktadır. Dilin doğal seyrinde ortaya çıkan toplumsallaşma, kitle iletişim araçları ile birlikte yapay bir inşa sürecine girip kitleyi kurgulamıştır. İletişim imkânının sınırları sosyolojik sınırlılıklarla eş yürümektedir. Atölyede iletişimin tarihsel oluşma koşulları, özellikle teknik araçların (medium) icadıyla başlatılacaktır. Toplumsal var oluşun yerini tekniğin imkanlarıyla birlikte kitleselleşme alacaktır. Zamanla iletişim ortamlarının/araçlarının çoğalması, teknik ve toplumsallıkla örülü bir zemin çalışmasını araştırmayı mecburi kılmaktadır. Tekniğin, kitle iletişim araçlarının önceki yüzyıllara göre hayati bir konuma yükselmesi, aynı zamanda hakikati, gerçekliği ve algılama biçimlerini de köklü bir biçimde değişime uğratmıştır. Bu değişimin tarihsel izlerinin takip edileceği atölyede iletişim kuramları üzerinden sosyolojik bir okuma sağlanacaktır.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2016 11:00 İLEM