GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İletişim Psikolojisi

İnsanlık tarihi boyunca bütün dinlerin, inançların ve inanışların merkezinde insan ve insan ilişkileri bulunmaktadır. Söz konusu farklı inanç biçimleri hayatın merkezinde bulunan insanı konumlandırışına göre ayrışmakta, farklılık göstermektedirler. Bununla birlikte hepsinin temel amacı, insanın yaşadığı bu dünyada bir uyum ve ahenk içerisinde yaşamasını temin etmektir. Başka bir ifade ile insanın yaşadığı birçok zorluğa karşı koyacak gücü, iradeyi ve kendisine ilişkin farkındalığı sağlamaya çalışmaktır. Fakat modern düşüncenin insan merkezli olma iddiasına ve daha iyi bir insanlık için geliştirdiği sayısız teknolojiye rağmen, bugün insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey insanın kendisini hatırlaması, anlaması, kendisi ve çevresi ile sağlıklı bir iletişim kurmasıdır. Bu yönüyle modern hayat tarzının insanlığı geliştirmek adına aldığı mesafe, paradoksal biçimde insanın ve insan ilişkilerinin zayıflamasına neden olmaktadır. İnsanın bizzat kendisinin ve diğer insan ilişkilerindeki zayıflamanın sonucu olarak son derece kırılgan bir insan karakteri ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak en temel insani ilişkileri kurmakta zorluk çeken ve söz konusu bu zorluk nedeniyle psikolojik travmalar yaşayan bir karakter büyümektedir. Kırılgan karakteri ve psikolojik savrulmaları ile sürekli dışarıdan profesyonel destek almak zorunda kalan görünürde güçlü fakat gerçekte oldukça zayıf bir karakter yaygınlaşmaktadır. Ortaya çıkan ve her geçen gün belirginleşen bu karakterin bazı okumalar üzerinden anlaşılması ve gündelik hayat ilişkilerinde güçlendirilmesi bu dersin temel amacını oluşturmaktadır. Aynı şekilde bu kapsamda programa katılacakların kendi bireysel hayat hikâyelerine odaklanmaları, gündelik ilişkilerinde sağlıklı bir iletişim zemini oluşturmaları ve aynı zamanda bu zemini kuracak makul bir psikolojik standardı bulma süreçlerinde yardımcı olmak programın ana gündemidir.

BAŞVURU

Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

1. Hayat, Engin Geçtan, Metis Yay.

2. İnsan Olmak, Engin Geçtan, Metis Yay.

3. Bırakma Kendini, Mehmet Dinç, Aşina Kitap

4. Kırmadan İncitmeden, Taha Kılınç, Aşina Kitap

5. Kendini Aramak, İhsan Fazlıoğlu, Papersense

6. İletişim Psikolojisi, İbrahim Zeyd Gerçik, Küre Yay.

7. Merhamet Kalbe Dönüş İçin Son Çağrı, Kemal Sayar, Timaş Yay.

8. Ruh Hali, Kemal Sayar, Timaş Yay.

9. Dokuzyüz Katlı İnsan, Mustafa, Merter, Kaknüs Yay.

10. Seninle Başlamadı, Mark Wolynn, Sola Unitas

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

İletişim Kurmak

2. hafta

Ötekinin Varlığı ile Yaşamak

3. hafta

Anlamaya Çalışmak

4. hafta

Grup Dinamiği İçinde Yaşamak

5. hafta

Sorumluluk Almak

6. hafta

Özsaygı- Saygı Dengesi

7. hafta

Kendini Aramak- Kendini Bulmak (Standartlaşmamak)

8. hafta

Merhamet Dili Geliştirmek

Kalbi Beslemek (Kırılganlığa Karşı Direnç)


Tarih Saat Yer
16 Ekim 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
23 Ekim 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
30 Ekim 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
06 Kasım 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
13 Kasım 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
20 Kasım 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
27 Kasım 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
04 Aralık 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği