GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM'de Teoriler ve Gerçeklik Arasında Bilimsel Açıklama Problemi Dizi Semineri Gerçekleştiriliyor

Yaşadığımız dünyadaki olguları, davranışları, kavramları ve bunların özelliklerini açıklamak ve öngörmek için kullandığımız kurallar bütününe teori denilmektedir. Disiplinler içinde teoriler kimi zaman deney sonuçlarını açıklamak için kullanılırken, kimi zaman da temel bazı postulatlar üzerine inşa edilerek, söz konusu kavramı, problemi açıklamamıza olanak verecek şekilde kullanılır. Bu da bize aslında aynı olayları açıklamak için pek tabii birden fazla ve aslında tamamen bağımsız belki de çelişen teorilerin kurulabileceğini söyler. Bu noktada önemli olan iç tutarlılığı sağlamaktır. Ayrıca teorilerin oluşacak yeni durumlara karşı açıklama gücünü koruması beklenir.

Bir teorinin gerçekliği olduğu gibi yansıttığı iddiası ise tartışmalı bir konudur. Zira belirtildiği üzere bazen belli bir takım sonuçların birden fazla teori ile açıklanabilecek olması olasıdır. Bilimsel açıklama, gerçeklik ile kurulan irtibatta kritik bir konumdadır. Teori ve Gerçeklik Arasında Bilimsel Açıklama Problemi dizi seminerleri ile insan ve doğa bilimlerindeki teorilerin nasıl kurulduğuna, temel iddialarının nasıl temellendirildiğine değinilecek ve bu süreçte ortaya çıkan bilimsel açıklama dili içerisinde teori ile gerçeklik ilişkisi irdelenecektir.

25.04.2016 – “Genel ve Özel Görelilik Kuramları” Enis Doko

02.05.2016 – “Freud ve Psikanalizin Örtüşen Hikayeleri” - Murat Dinçer

09.05.2016 – “Kuantum Fiziği Nedir?” - Murat Özer

23.05.2016 – “Diyalektik Materyalizm Tarihin Değişim Yasalarını Açıklayabiliyor mu?” - Lütfi Sunar