GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

17 Şubat 2020İLEM'de Kutbuddin Râzî Konuşuldu!

İlmi Etüdler Derneği’nde (İLEM) 2014 yılından bu yana yayımlanan Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’ndeki makaleler çerçevesinde seri programlar yapılıyor.

Nazariyat Dergisi’nde yayımlanan makalelerin kamuoyu tarafından müzakere edilmesi amacıyla yapılan “Nazariyat Konuşmaları” başlıklı bu programların ilki 5 Ekim 2019’da Ömer Türker’in moderatörlüğünde İbrahim Halil Üçer'in "Özdeşlik ve Temsil Arasında İbn Sina Epistemolojisi" başlıklı sunumuyla gerçekleşmişti.

“Nazariyat Konuşmaları”nın ikincisi ise 14 Şubat 2020 Cuma akşamı İhsan Fazlıoğlu’nun moderatörlüğünde, Ömer Türker’in “Kutbuddin Râzî'yi Konumlandırmak: İslam Felsefe Geleneğinde Kutbuddin Râzî'nin Yeri” başlığı ile yapıldı.

Programda, Türker’in Nazariyat Dergisi 5/2 (Ekim 2019) sayısında yer alan “Kutbüddin er-Râzî’de Tasdik Kavramı ve Felsefî İçeriği” başlıklı makalesi tartışıldı. Yoğun bir katılımın olduğu sunumda İbrahim Halil Üçer, Cüneyd Kaya başta olmak üzere pek çok akademisyen ve felsefe, ilahiyat başta olmak üzere çeşitli alanlardan yüksek lisans ve doktora öğrencileri müzakereye eşlik ettiler.

Türker sunumunda, Kutbuddîn Râzî’nin müteahhir dönemde İbn Sînâ’nın doğru anlaşılmadığını düşündüğünü ve sahih bir İbn Sînâ yorumu geliştirme çabasında olduğunu vurguladı ve makalesinde Kutbüddin er-Râzî’nin er-Risâletü’l-ma‘mûle fi’t-tasavvur ve’t-tasdîk isimli risalesindeki temel iddiasının tahlil edildiğini söyledi. Programda, önce risalenin içeriği özetlendi ardından Râzî’nin tasdike ilişkin görüşünün bilgi teorisi ve mantık açısından bazı sonuçları tartışıldı.

Türker sunumunda şu ifadelere yer verdi: “Kutbüddin er-Râzî’ye göre zihinde meydana gelen suret, bilgi değil, bilgiyle bilinen şey; bilgi o suretin meydana gelmesinden ibarettir. Bu sebeple bilinenlere ilişkin bilgilerin farklılığını anlatmak için bilinçli olarak suret kelimesini kullanmaz emr kelimesini kullanır. Tasdikin kendisi aktarılabilir bir şey değildir. Tasdikler form olarak aktarılabilir fakat bunların tamamı o kişide tasavvur olarak oluşur. Daha sonraki yaptığı tahkikle kişi onu kendinde tasdike çevirebilir.”

Programın sonunda katılımcılara ve ev sahipliğinden dolayı İLEM’e teşekkür edildi.