GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

28 Haziran 2021İLEM’de 2. Mensuplar Şurası Gerçekleşti

2002’den bu yana eğitim programları, dersler, çalıştaylar, seminerler, yayınlar, projeler başta olmak üzere ilmi/akademik çalışmalar yürüten İLEM, geniş mensup ağıyla da birikimini kuvvetlendirmeye devam ediyor.

İLEM mensuplarını bir araya getiren ve belli gündemler etrafında hasbihal etme imkanı sunan Mensuplar Şurası’nın ikincisi 26 Haziran Cumartesi günü çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Programa, İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit, Eğitim Komisyonu Başkanı Arife Gümüş, Mensuplar Komisyonu Başkanı Yunus Çolak, İLEM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ahmet Köroğlu, İLEM Genel Sekreteri Yusuf Temizcan ve çok sayıda İLEM mensubu katıldı.

Şura, Yunus Çolak’ın moderatörlüğü ve takdimiyle başladı. Çolak, mensuplar komisyonunun faaliyetlerinden söz ederek İLEM’in faaliyetlerinde mensuplar ile işbirliği içinde olmanın önemine vurgu yaptı. Ardından açılış konuşması için söz alan Abdulkadir Macit, İLEM’in 20. yılına doğru giderken kademe eğitimlerinin kesintisiz olarak sürdüğünü, bu birikime yaslanan çalışma merkezleri ile ihtisasın güçlendirildiğini, yayınlanan akademik ürünlerin halihazırdaki çalışmaları beslediğini, kongrelerin, akademik etkinliklerin salgın döneminde hız kesmeden sürdüğünü, İLEM TV ve İLEM Podcast gibi açılımların yapıldığını, ve tüm bunları yaparken akademinin, ilim ve fikir dünyasının dikkat ve teveccühü ile birlikte İLEM mensuplarının takiplerini hep önemsediklerini ifade etti.

Macit sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün sizlerin buradaki gayretleri, gönüllü katkıları bizim için çok anlamlı. İLEM bugüne kadar yüzlerce mezun verdi ve o mezunlar buradaki faaliyetlerin ana yürütücüsü oldular. Komisyonlarımız ve hatta yönetimimiz sizlerin aktif katılımı ile vücut buldu. Çalışma merkezlerimizde de aynı katkılarınızı beklediğimizi ifade etmeliyim.”

Programın devamında söz alan Ahmet Köroğlu ise “İLEM’in Uluslararasılaşma Vizyonu” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. İLEM’in yirmi yıllık birikimi ve mensup olduğu ilmî gelenek itibari ile uluslararası çalışmalara dahil olma potansiyeli üzerinde durdur. Köroğlu, İstanbul’un bu süreçte daha da merkezîleşen ve önem kazanan rolü ile İLEM’in faaliyet ve fikir yelpazesinin kesişmesi üzerinde durarak, gerekli görülen eylem başlıklarının dernek bünyesinde takip edildiği bilgisini mensuplar ile paylaştır. Konuşmasına devamla Köroğlu, Biz bu anlamda artık gelenekselleşme İLEM International Summer School gibi kapsamlı faaliyetlerimizin yanısıra İLEM İstanbul Talks gibi özel bir faaliyete başladık ve açıkçası beklentimizin de üstünde bir ilgi görmesi, bu alanda gördüğümüz gerekliliği vurgulamış oldu” dedi. Mensuplar topluluğunu, dünyayı yakından takip eden ve İslam Dünyası ile birlikte küresel sorunların odağında çözümler sunacak işbirliklerinde ve faaliyet kalemlerinde birlikte olmaya davet eden Köroğlu, bu konuda her türlü görüş ve yenilikçi fikrin değerlendirmeye alınacağını ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Katılımcıların teker teker söz alması, dilek ve temennilerinin iletilmesinin ardından program sona erdi.