GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Yöneticileri SADAM Gençlik Çalıştayı’na Katıldı

Bu yıl ikincisi 17-18 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenen Gençlik Çalıştayları’na İLEM olarak katıldık. Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (SADAM), Medeniyet Okulu ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen ‘Gençlik ve Toplumsal Değişim’ başlıklı çalıştay Konya’da gerçekleştirildi.

Çalıştayda toplam 5 oturumda gençlik meselesini farklı açılardan ele alan 18 bildiri sunuldu. Toplumsal değişim ve gençlik ilişkisinin, gençlik hareketlerinin, sosyal medyanın ve kuşaklararası iletişimin ele alındığı oturumlarda İLEM Yönetim Kurulu üyelerinden Lütfi Sunar gençlerin meslek seçimlerini, Yunus Çolak lise gençlerine yönelik sivil çalışmaları, Arife Gümüş liselerdeki disiplin cezalarının değişimini ve Senanur Avcı ise gençlik meselesine bütüncül bakmanın gerekliliğini konu alan dört bildiri sundu. Çalıştayda ayrıca İLEM’den Merve Betül Üçer ve Ali Büyükaslan da birer sunum gerçekleştirdiler.

İki gün boyunca Mevlana Kültür Merkezi’nde devam eden çalıştayda tebliğler ve müzakerelerle belirlenen meseleler derinlemesine tartışıldı ve kapanış bildirgesi açıklandı. SADAM’ın bir toplumun kültürel devamlılığı ve bekasının garantisi olarak tanımlanan genç nüfusun yaşanan toplumsal değişimlerden olumlu bir şekilde etkilenmesi için uygulanabilir bir politika arayışının ürünü olarak gerçekleştirdiği çalıştayların değerini bilen ve devamlılığını önemseyen İLEM, SADAM tarafından düzenlenecek üçüncü bir çalıştaya da katkı yapmaya devam edecek.