GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM, Yeni Delhi’de İslam Dünyası’nın Acil Problemlerini Uluslararası Platformda Tartışmaya Açtı

İlmi Etüdler Derneği, Hindistan Keşmir Üniversitesi ve Ulusal İslam Üniversitesi ile Yeni Delhi’de yaptığı konferansta İslam Dünyası’nın acil problemlerini uluslararası platformda tartışmaya açtı.

İstanbul’da faaliyet gösteren İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Hindistan Keşmir Üniversitesi organizasyonuyla Ulusal İslam Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Yeni Delhi’de 05-07 Eylül'de bir konferans gerçekleştirdi. Konferansta Türkiye’den akademisyenler, İslam Dünyası’nın problemlerini Hindistan’dan dünya gündemine taşıdı. Kırk bilim insanın katıldığı konferansta özel bir açık oturumda “Türkiye’de Başarısız Darbe Kalkışması ve Fethullahçı Terör Örgütü” gerçekleştirildi. Konferansı, Hindistan’da bulunan İslami Kuruluşlar ile temas halindeki İLEM ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği yöneticileri de takip etti. Konferans sonrası bir dizi ziyarette bulunan sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler, Hint Müslümanları ile Türkiye arasındaki tarihi öneme sahip entelektüel bağların yeniden kuvvetlendirilmesine dair mesajlarını ilettiler.

“İslam Dünyasında Siyasal İklimin Değişimi” başlığını taşıyan konferansta Türkiye’den 17 akademisyen katıldı. Konferansta, İslam ülkelerinin iç politikalarını etkileyen siyasal, ekonomik ve askeri gerilimler ile bu ülkelerin birlikte hareket etmesini engelleyen sömürge sonrası mezhepçi dinamiklerin yükselmesi farklı bölgesel örnekler özelinde ele alındı. İslam Dünyası’nın entelektüel muhasebesinin yapıldığı konferansta; Müslümanların medya kanalı ile nasıl temsil edildiğine ilişkin kaygılar ve diyalog imkânlarını kısıtlayan İslam karşıtı dil sorgulandı. İslamcı Politikaların ana hareket alanlarının yeniden çizilmesine ilişkin sunumların da yer aldığı toplantıda, Orta Asya gibi İslamî uyanışın gerçekleştiği ve Batı merkezli okumaların yerini “İfrat” ve “çatışma” dilini yadsıyan milli oluşumlara bıraktığı İslam ülkeleri için yeni açılım ve kazanımlara dair öngörüler paylaşıldı.

Konferansın ilk gününde İLEM Başkanı Süleyman Güder, "Aynı Soruya Farklı Cevaplar: İslami Kurtuluş Teolojisi ve Arap Baharı" başlıklı konuşmasında, önce Kurtuluş Teolojisi ve bunun çağdaş İslam düşüncesindeki yansımaları üzerinde durdu ve bu teolojinin Müslümanlarca emperyalizm, batılılaşma, sosyal eşitsizlikler ve Batılı siyasi elitlerin baskıcı reform uygulamalarına karşı, İslam’ın sosyal ve ekonomik iddialarına yeniden dönüp bunları yorumlamak suretiyle bir tür “kurtuluş” önerisi olarak ortaya konulduğunu söyledi. Arap Baharı’nın sadece harici baskılarla değil, aynı zamanda çeşitli düşünürlerce vurgulanan bu kurtuluş fikrinin sosyal yapılardaki içkin karakterinin farklı toplumsal tabakaları harekete geçirmesi olarak da okunabileceğini ifade eden Güder, bu sosyal hareketliliğin kaynağında, toplum katmanları arasında ekonomik eşitsizliğe karşı bir meydana okumanın da bulunduğunu ifade etti. Güder, bu tür eşitsizliğe karşı mücadelenin de kurtuluş teolojisi söyleminin bir parçası olduğunu vurguladı.

FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Kalkışması Konferansın Gündeminde

Konferansın ilk gününde, küreselleşmenin dini yaşama etkisi, Türk Dış Politikası ve Orta Asya, İslam'ın Orta Asya'da yeniden yükselişi, İslam Dünyası'ndaki sosyo-kültürel değişimler ve sosyal medyanın kullanımı, yeniden yükseliş sonrası Arap politikasında Nahda'nın rolü gibi İslam coğrafyasını yakından ilgilendiren konular uzmanları tarafından irdelendi.

Konferans kapsamında Türkiye'den katılan darbe karşıtı akademisyenler, ilk günün sonunda düzenlenen “Türkiye’de Başarısız Darbe Kalkışması ve Fethullahçı Terör Örgütü” başlıklı özel bir açık oturumda, farklı ülkelerden gelen akademisyenlere, 15 Temmuz başarısız darbe kalkışması ve FETÖ hakkında bilgilendirme yapıldı ve İslam Dünyası’na potansiyel etkilerini tartıştı.

Konferansın İkinci Gününde İslam Dünyasına Yönelik Tehdit ve İmkânlar Konuşuldu

Konferansın ikinci günü olan 6 Eylül’de, 4 oturumda 16 sunum ile gerçekleştirildi. Sunumlarda İslam Dünyasına yönelik terörist eylemler, kadınların eğitimindeki yeni gelişmeler, entelektüel gelişim ve İslam Düşüncesi’nin sunduğu alternatifler, bölgesel barış fırsatları ile küreselleşmenin Müslüman şahsiyetine etkileri gibi önemli konular tartışıldı.