İLEM Yayınları’ndan İki Yeni Eser
Paylaş

İLEM Yayınları’ndan İki Yeni Eser

26 Mayıs 2021

İLEM Yayınları, mayıs ayında da yeni eserler kazandırmaya devam ediyor.

Bu ay raflarda yerini alan yeni eserler editörlüğünü Mustakim Arıcı ve Mehmet Arıkan’ın yaptığı “Taşköprülüzâdeler ve İsâmüddin Ahmed Efendi” ile Yusuf İzzettin Aktaş’ın kaleme aldığı “II. Meşrutiyet Devrinde İslam Felsefesi Dersleri” oldu.

Taşköprülüzâdeler ve İsâmüddin Ahmed Efendi

Taşköprülüzâdeler ailesinin üç neslinden isimlerin hayat hikâyelerine yer verilen “Taşköprülüzâdeler ve İsâmüddin Ahmed Efendi” eserinde Taşköprülüzâde’nin bilinmeyen bir eseri de okuyucuya sunuluyor.

Kitapta, Osmanlı düşüncesinde önemli bir isim olan çok yönlü alim Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin hayat hikâyesi ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Bunun yanı sıra, dedelerinden başlamak üzere ailesi içinde konumlandırmaya, hocaları, akranları ve öğrencileri bağlamında da bir çevreye tâbi kılarak anlatmak, eserlerini sınıflandırmak ve tanıtmayı amaçlanıyor.

II. Meşrutiyet Devrinde İslam Felsefesi Dersleri

Yusuf İzzettin Aktaş’ın kaleme aldığı “II. Meşrutiyet Devrinde İslam Felsefesi Dersleri” kitabı II. Meşrutiyet sonrasında eğitim sahasında gerçekleşen ıslahat hareketleri ile ders programlarında yer almaya başlayan felsefe ve İslam felsefesi derslerinin Darülfünun ve medresedeki teşekkül sürecini ve bu derslerin hocalarını, İslam felsefesi derslerinde okutulan metinleri incelenerek ve modernleşme tarihimize ışık tutmayı hedefliyor.


Eserleri incelemek için:
Taşköprülüzâdeler ve İsâmüddin Ahmed Efendi
II. Meşrutiyet Devrinde İslam Felsefesi Dersleri