GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

25 Ağustos 2021İLEM Yayınları 50. Kitabının Müjdesini Verdi

2015 yılında “İslam Ahlak Literatürü” adlı eserle yayın hayatına başlayan İLEM Yayınları, Lütfi Sunar editörlüğünde hazırlanan “Kamusallaşan İslam” adlı çalışmayla 50. kitabını duyurdu.

İLEM Yayınları, 2015 yılında İLEM Kitaplığı olarak kurulmuş ve 2018 yılında İLEM Yayınlarına dönüşmüştü. Yayınevi, kurulduğu günden bu yana iktisattan sosyolojiye, tarihten ilahiyata geniş bir alanda pek çok eserle yayıncılığa önemli katkılar sundu.

İLEM Yayınları, bir yandan yeni eserler yayınlarken bir diğer yandan da ilgilisi için diziler hazırlayarak okurlara geniş bir külliyatı inceleme imkanı verdi. Taşköprülüzade Külliyatı, Kudüs Kitaplığı, proje eserleri, klasik düşünce metinleri, araştırma çalışmaları bu dizilerin başında geliyor.

İran’da Tarih Kaynakları ve Tarihyazımı

İLEM Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, yayınevi üç yeni kitapla birlikte 50. kitabını da geçtiğimiz günlerde okuyucularla buluşturdu. Editörlüğünü Serhan Afacan, Şefaattin Deniz ve Abdulkadir Macit’in yaptığı “İran’da Tarih Kaynakları ve Tarihyazımı” isimli hacimli çalışma, İran'da İslam fetihlerinden İslam Cumhuriyeti’ne kadar olan dönemde tarih yazımını ve kaynaklarını inceliyor. Türkiye, İran ve Avrupalı tarihçilerin katkılarını içeren eser, ele alınan görece uzun ve hanedan esasına göre alt dönemlere ayrılan asırlara ilişkin ağırlıklı olarak eleştirel bir bibliyografya ve belirli ölçüde tarihyazımı tartışmalarını sunuyor.

Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi

Hamdi Çilingir ve Hüseyin Önal editörlüğünde hazırlanan “Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi” isimli eser, Osmanlı hukuk düşüncesinin belli temel konularını ele alıyor. Birden fazla araştırmacının çabasıyla ortaya çıkan eserde Tanzimat'tan Meşrutiyet'e suç ve ceza, II. Meşrutiyet sonrası şer'iye mahkemeleri ve kanun tadilleri ile medhal-i ilm-i hukuk gibi meselelere dair tartışmaların derinine iniyor.

Kamusallaşan İslam

Yayınevinin 50. kitabı olan ve Lütfi Sunar’ın editörlüğünde hazırlanan “Kamusallaşan İslam’, görsellerle 1960-1980 arası toplumsal tezahürlere odaklanıyor. 5 yıllık uzun bir çabanın sonucu ve İslamcı Dergiler Proje’sinin çıktılarından biri olan bu çalışmanın, Türkiye entelektüel tarihinin önemli virajlarından kabul edilen bu dönemi daha iyi anlamamıza yardımcı olacağı ifade edildi.

İslam’ın kamusal hayatta daha fazla görünürlük kazanması, dolayısıyla bastırılanın geri dönüşünü anlatan eser, alanda önemli çalışmalar yapan farklı akademisyenlerin katkılarıyla hazırlandı. “Kamusallaşan İslam” tamamı renkli ve görsellerle zenginleştirilmiş olarak ilgileriyle buluşmayı bekliyor.

İLEM Yayınlarının önümüzdeki aylarda yeni dizi ve eserlerin hazırlığında olduğu belirtildi.