GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

16 Mart 2021İLEM Olağan Genel Kurul Duyurusu

İlmi Etüdler Derneği, Olağan Genel Kurulu’nun 31.03.2021 tarihinde saat 18:00’da dernek merkezinde aşağıdaki gündemle toplanmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 09.04.2021 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılmasına karar verildi.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

Gündem:

1-Açılış ve yoklama

2-Başkanın açılış konuşması

3-Divan kurulunun teşekkülü

4-Yönetim kurulu tarafından faaliyet raporunun sunumu, mali raporlarının okunması, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi,

5-Denetleme kurulu raporlarının okunması,

6-Yönetim kurulunun ibrası,

7-Dernek organlarının seçilmesi,

8-Tüzük değişilik teklifinin görüşülmesi,

9-Dilek ve temenniler

10-Kapanış