GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) VII. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 7 Haziran 2014 tarihinde İLEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Kongre, Başkanlık Divanı seçimi ile başladı. Yapılan seçimlerin sonucunda üyelerden Sedat Özgür divan başkanlığına seçilirken,  Hasan Kadir Tosun ve Arife Gümüş de oylama sonucunda kâtip üyeliğe seçildi.

Ardından VI. Dönem Yönetim Kurulu başkanı olan Lütfi Sunar’ın açılış konuşması gerçekleşti. Sunar konuşmasında İLEM’in kurulduğu yıldan bu yana geçen sürede elde ettiği başarılardan bahsederek, hedeflenen şekilde akademi dünyasına kazandırdıkları çalışmalara da vurgu yaptı. Bu kapsamda başkanlığı döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunar, ayrıca hesap raporunu da sunarak konuşmasını tamamladı.

Lütfi Sunar’ın konuşmasının ardından VII. Dönem bütçe görüşmelerine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda VII. Dönem bütçesi genel kurulun oyçokluğu ile kabul edildi.

Daha sonra yeni dönem yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi ve yapılan seçimlerin ardından yeni yönetim kurulu Lütfi Sunar (Yön. Kur. Bşk.), Yunus Çolak, Ahmet Köroğlu, Ümit Güneş ve Süleyman Güder olarak belirlendi.

Seçimin ardından, dilek ve temenni bahsinde üyelerden Bilal Kemikli, Teyfur Erdoğdu, Nihat Erdoğmuş, Hediyetullah Aydeniz, Mustafa Kömürcüoğlu ve Hüseyin Akkuş’un yeni döneme dair görüş ve iyi dileklerini paylaştığı konuşmaların ardından Genel Kurul Toplantısı tamamlandı.