GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

15 Ocak 2022İLEM Toplum Çalışma Merkezi'nin Göç Paneli Gerçekleşti

İLEM Toplum Çalışmaları Merkezi, Türkiye'nin Toplumsal Meseleleri serisinde göç konusunu ele aldı.

İLEM Toplum Çalışmaları Merkezi göçmenlik olgusunu, göçün uluslararası ve bölgesel etkilerini, sivil toplumun bu süreçteki konumunu alanında uzman akademisyenlerle masaya yatırdı. 15 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen Göçün Küresel ve Yerel İzdüşümleri  başlıklı panelde “Bir Kimlik ve Varoluşsal Durum Olarak Göçebelik” başlığıyla Yaylagül Ceran Karataş göçü ve göçmenliği  felsefî düzlemde değerlendirdi, Yusuf Adıgüzel “Diasporada Kimliğin İnşası” başlığı ile  küresel dünyadaki diasporaları göçmen ve uluslararası toplum düzleminde irdeledi. “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Uyum ve Entegrasyon” başlığı ile Mahmut Kaya, Türkiye'nin son on yıldır değişmeyen gündem maddelerinden biri olan Suriyeli sığınmacıları güncel veriler ve tartışmalar ekseninde ele aldı. Enes Kafadar ise “Mülteci Hukuku ve Türkiye’deki Uygulamalar” başlıklı sunumuyla sivil toplum alanında mülteci hak savunuculuğunu sahadan örneklerle tartışmaya açtı.