GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Stratejik Planlama Toplantısı 2016-2020 Gerçekleştirildi

İlmi Etüdler Derneğinin 5 yıllık stratejik planlamasını gerçekleştirdiği istişare toplantısı Bayramoğlu Basın İlan Kurumu Tatil Köyünde gerçekleştirildi.

İLEM Mütevelli Heyeti Üyesi Nihat Erdoğmuş ve Yılmaz Yaman koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı kapsamında İLEM’in geleceğe yönelik stratejilerine zemin hazırlayacak istişareler gerçekleştirildi.

Beş ayrı oturumda gerçekleştirilen toplantı kapsamında İLEM’i etkileyecek olan gelişmeler, mevcut durum analizi, stratejik amaçlar, ileriye dönük yapılacak faaliyet ve projeler konuşuldu. Toplantının son orurumunda Nihat Erdoğmuşun yönetiminde tüm katılımcıların stratejik plan hakkındaki öneri ve görüşleri alındı.

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar’ın kapanış konuşmasıyla nihayete eren toplantının çıktılarının değerlendirilip derleneceği ve bunun neticesinde oluşacak olan raporun katılımcılar ile paylaşılacağı hususuna da yer verildi.