GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Stratejik Planlama Toplantısı 2016-2020 Başladı

İlmi Etüdler Derneği gelişen ve değişen şartları değerlendirdiği stratejik planlama toplantısı İLEM Mütevelli Heyeti Üyesi Nihat Erdoğmuş, Yılmaz Yaman ve Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Dernek bünyesinde çeşitli görevler ifa eden profesyonel ve gönüllü kadrosunun bir araya geldiği toplantıda, İLEM’in gelişen ve değişen şartlara göre 5 yıllık stratejisini nasıl planlayacağına yönelik fikirlerin üretilmesi hedefleniyor.

Kültürel kodlarını terk etmeden ve medeniyetinin temellerinden beslenerek gelişimi kendine düstur edinen İlmi Etüdler Derneği, stratejik plan toplantısı ile birikimden beslenerek yeni bir düşünceyi inşaa etmeyi hedefliyor. Toplantı kapsamında ayrıca geleceğe dair planlar oluşturulurken istişareyi elden bırakmadan ortak aklın ürünü olan planlarla vukufiyetin sağlanması planlanıyor.

1 Ocak’ta sona erecek olan toplantı 5 oturumda gerçekleştirilerek. Bu kapsamda mevcut durum analizi, çözüm önerileri ve hedefler üzerinde konuşmalar gerçekleştirilecek.