GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

01 Aralık 2021ILEM Istanbul Talks’ta Richard W. Bulliet Konuk Oldu

ILEM Istanbul Talks’ta Columbia Üniversitesi’nden Richard W. Bulliet’i konuk oldu. Faruk Yaslıçimen moderatörlüğünde “Transportation in Early Islamic History: Camel Caravans” başlıklı bir konuşma gerçekleştirildi. Bulliet ve Yaslıçimen bu konuşmasında ekonomik tarihin önemli gündemlerinden olan üretim tarzına bir alternatif sunma girişiminden bahsedildi. Richard W. Bulliet konuşmasında ulaşımda hayvanların kullanımının önemine vurgu yaparken erken dönem İslam tarihinde deve kervanlarının kullanımını örnek olarak ele aldı.

Konuşmacılar 

Richard W. Bulliet lisans ve yüksek lisansını Harvard Üniversitesi Tarih bölümünde bitirdikten sonra aynı üniversitenin Orta Doğu Çalışmaları alanında doktorasını tamamlamıştır. Hâlihazırda Columbia Üniversitesi Tarih bölümünde Emeritus profesördür. Bulliet şu anda Columbia Üniversitesi’nde İslam toplumu ve kurumları, hayvanların insan tarihindeki rolü, tarihte insan-hayvan ilişkisi, teknoloji tarihi gibi konularda çalışmalar yürütüyor ve bu alanlarda çeşitli dersler veriyor.  

İran’da İslam’ın yayılışına dair bir okuma tarımsal faaliyet üzerinden yapılabilir mi? Cotton, Climate, and Camels in Early Islamic Iran: A Moment in History isimli kitabında Bulliet 10. yüzyılda pamuk üretiminin artışını İslam’ın bölgede yayılmasıyla ilişkilendiriyor. Peki, insanlık tarihi insanın hayvanlarla kurduğu ilişki üzerinden okunabilir mi? Bulliet Hunters, Herders, and Hamburgers isimli kitabında ise tarihöncesi dönemden günümüze gelen süreçte hayvanlarla kurulan dinamik ilişki üzerinden bir tarih okuması gerçekleştiriyor. Bulliet’e göre insanlık tarihi boyunca bu ilişkide farklı hayvanlar ön plana çıkıyor ve hayvanlarla kurulan ilişki kültürlere göre farklılık gösteriyor.

Richard W. Bulliet’in diğer bazı çalışmalarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://columbia.academia.edu/RichardBulliet

Konuşmanın moderatörlüğünü yürütecek olan Faruk Yaslıçimen ise çalışmalarını İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü’nde sürdürüyor. Son dönem Osmanlı tarihi üzerine yoğunlaşan Yaslıçimen bu alanda çeşitli dersler veriyor. Yaslıçimen doktorasını Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde hazırladığı “Ottoman Empire and its Shiite Subjects: State-Society Relations in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries” başlıklı tezi ile almıştır. Bu tezinde, Osmanlı Devleti’nde devlet-toplum ilişkisini Şii toplumun Osmanlı bürokratlarıyla olan etkileşimi üzerinden incelemiştir. “Biz Osmanlı Değil miyiz? Şii Nureddin ve İbrahim'in Sürgünden Dönüş Mücadelesi” başlıklı yazısında Yaslıçimen Nureddin ve İbrahim isminde iki kardeşin Şii kimlikleri dolayısıyla uğradığı mağduriyetten ve bu mağduriyet dolayısıyla merkezle kurdukları iletişimi ele alıyor.

Faruk Yaslıçimen’in diğer çalışmalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ibnhaldun.academia.edu/FarukYasl%C4%B1%C3%A7imen