GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM İhtisas’ta “Yönetim Çalışma Grubu” Kuruldu

2015 Güz dönemi ile İLEM İhtisas'ta lisansüstü öğrencilere ve araştırmacılara yönelik seminer, okuma grupları, sunum ve atölyeler tertip eden çalışma gruplarına Yönetim Bilimleri alanında özgün birikim ve katkılar oluşturmak üzere “Yönetim Çalışma Grubu” Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş koordinatörlüğünde kuruldu.

Küresel rekabet etkisi ile hızla değişen ve dönüşen dünyada örgüt kurucularının, girişimlerin ve girişimcilerin önemi her geçen gün daha fazla anlam kazanmaktadır. Yönetim Çalışma Grubu (YÇG) ile yönetim bilimleri içinde, işletme, ekonomi sosyolojisi, çalışma ekonomisi ve insan kaynakları alanlarında uzmanlaşmak isteyen lisansüstü öğrencilere ve araştırmacılara, etkileşimli ve özgün bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Katılımcıların iş ve meslek hayatına dair kazanımlar elde etmesi, var olan yönetim bilimleri anlayışının işlevinin tartışılması ve İslam düşüncesinden hareketle günümüz anlayışını yeniden yorumlamayı sağlayacak bilgi birikiminin oluşturulması da amaç dahilindedir. Açılan ders ve okuma gruplarını takip eden katılımcıların sonraki dönemlerde açılacak atölyeler ile birikimlerini yayına dönüştürmeleri beklenmektedir.

2015 Güz döneminde

“Mesleki kimlik, bir sosyal inşa sürecidir.” fikrinden hareketle toplumsal değişimlere bağlı nesnel ve öznel faktörler üzerinden mesleki kimliğin biçimlendiği üzerinde durularak, meslek alanlarından vakaların analiz edileceği “Mesleki Kimliğin İnşası” dersi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş yönetiminde gerçekleştirilecektir.

İşletmelerin kar elde etmeyi amaçlıyor oluşları bugün sorgulanması bile gereksiz bir gerçeği ifade etmektedir. Bu ifadenin tezahürü ise hayatımızın giderek işletmeler tarafından ve işletme biçiminde şekillendirilmesinde kendisini göstermektedir. Bu gidişata tepki olarak ortaya çıkan ve felsefi temellerinin eleştirel kuramdan alan “Eleştirel Yönetim Çalışmaları” dersi Yrd. Doç. Dr. Erkan Erdemir yönetiminde gerçekleştirilecektir. Bu ders çerçevesinde bir yandan işletmenin temel amaçları sorgulanırken bir yandan da işletme yönetiminin daha insani bir modeli gündeme getirilmeye çalışılacaktır.

İşletme, Çalışma Ekonomisi, İktisat, Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerle birlikte tüm ilgililer derslere başvurabilir.