GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM İhtisas Programı Başlıyor

İlmi Etüdler Derneği’nin akademik çalışmalarda bulunmak isteyen lisansüstü öğ­rencileri için hazırladığı İLEM İhtisas Programı 2012 Bahar dönemi başlıyor.

İlmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesi­ne zemin oluşturmak gayesiyle on yıldır ilmi çalış­malar yapan İLEM’de ihtisas çalışmaları dersler, okuma grupları, atölyeler ve eğitimlerle genişletildi.İLEM İhtisas Programı Bahar dönemi 11 Şubat tarihinde başlayacak.

İhti­sas programı ile katılımcıların alanlarındaki ilmî birikim ve tecrübelerini olgunlaştırmaları hedeflemektedir. Bu çerçevede 2012 Bahar İhtisas Programı’nda dokuz semi­ner, dokuz okuma grubu yer almaktadır. Katılımcılar seminer ve okuma gruplarından istediklerine katılabilmektedirler.

İhtisas seminerlerinde çeşitli alanlarda ilmi konular ele alınacaktır. Bu alanlarda çalışmalar yapan kişilerin de­vam edeceği bu seminerlerde eleştirel bir bakışın ve bi­rikimin oluşturulması hedeflenmektedir. Alanında uz­man isimlerin yürüteceği okuma gruplarında ise klasik isimler ve eserler çerçevesinde temel bir ilmi birikimin oluşturulması amaçlanmaktadır.