GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Eğitim Programı 2019 III. Kademe Atölye Sunumları

İLEM Eğitim Programı 2019 III. Kademe Atölye Sunumları

İLEM Eğitim Programı kapsamında üçüncü kademede yürütülen altı farklı atölye çalışmasını takip eden öğrenciler atölyelerde yazmış oldukları birbirinden özgün makalelerini 13 Nisan Cumartesi saat 9.30 – 19.00 arasında sunacaklar.

Şerif Eskin’in yürütücü olduğu Ulus İnşası ve Edebiyat atölyesinde  Büşra Elif Özçelik, Ulus İnşası Sürecinde İdealize Edilen Öğretmen Prototipi: Vurun Kahpeye ve Yeşil Gece Romanları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Fazilet Fatıma Kılınç, Modern Matematik Biliminin Türkiye'de Bir Dil Olarak İnşa Süreci: Salih Zeki, Sümeyye Kabakçılı, Estetik ve İdeoloji Çıkmazında Klasik Türk Edebiyatına Yöneltilen Eleştiriler: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Yusuf Ubeydullah Gülaçar,  1980'den Sonra Türkiye'de Arabesk Müziğin Teknik Oluşumu ve Sosyolojik Bağlamında Müslüm Gürses Örneği, Elmin Aliyev ile yürüttüğümüz Osmanlı Ahlak Felsefesi atölyesinde Akile Serra Tüzgen, Taşköprülüzade'nin Ahlak Risalelerinde Kullanılan Hadislerin Sıhhat Durumu, Betül Mat, İslam Düşüncesinde İklimin Ahlaka Etkisi, Hasan Remzi Eker, Osmanlı Ahlak Felsefesi ve Pozitif Psikolojideki Mutluluk Yaklaşımlarının Karşılaştırılması, Batuhan Ustabulut ile yürüttüğümüz Anayasal Meseleler ve Türkiye atölyesinde Abdurrahman Çetin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu”na Teklif Veren Sivil Toplum Kuruluşları ile TBMM’ye Davet Edilen Anayasa Hukuku Profesörlerinin Anayasa Yapım Sürecine İlişkin Öneriler, Mehmet Koru, 1961 ve 1982 Anayasalarının Ontolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Mustafa Bozoklu, Müdahaleci Devletten Liberal Devlete: 1961 ve 1982 Anayasaları, Vahide Ulusoy Gökçek ile yürüttüğümüz Psikoloji Kuramları: Kişilik ve Psikoterapi Yaklaşımları atölyesinde Havva Çiftçi, Toplumsal Uyum Bağlamında Otantiklik ve Kendini Gerçekleştirme, Sevde Öztürk, İslam'ı Seçen Japon Bireylerin Sosyo- Demografik Arka Planına Dair Bir Pilot Çalışma, Taha Eğri ile yürüttüğümüz İktisat Okulları Bağlamında Güncel Meseleler atölyesinde Fatih Dağ, Kazakistan Dış Politikasında Enerji Kaynaklarının Önemi, Maide Çabuk, Doların Rezerv Para Olarak Yaygın Kullanımı ve Buna Alternatif Sistem Önerileri, Muhlis Selman Sağlam, Mudarebe Finansmanının Katılım Bankalarında Uygulanmasının Ahlaki Risk Yönünden Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği Fatih Yaman ile yürüttüğümüz Siyasi Düşünce Tarihi atölyesinde Abdullah Erkam Polat, Çözülen İktidarın Yeniden Tahkimi: 1826 Sonrası Osmanlı'da Askeri Modernleşme, Bilal Kaya, Platon'da Devlet Felsefesi Yönetim Alanları ve Yönetici Profilleri, Ensar Taştan, Türkiye'de Hukukun Tartışmalı Doğası ve İktibas Problemi, Furkan Emiroğlu, 1908-1960 Yılları Arasında İslamcı Dergilerde Harf İnkılabının Ele Alınışı, Hatice Demirci, Türkiye Siyasi Tarihinde İlk Kadın Hareketleri (1869-1935), Havva Olgaç, Bizans'ın Aykırı Yüzyılı: İkonoklazm; Sebep ve Sonuçları Açısından Bir Değerlendirme Denemesi başlıklı bildirilerini sunacaklardır. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
13 Nisan 2019 09:30 19:00 İLEM