GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Bülten 9

EDİTÖRDEN

Varlık ve yokluk arasındaki ince çizgide kendini var etmeye çalışan insanoğlu türlü haller ile kendini ifade gayreti içerisinde olmuştur. Varlığın ilahi kelam dairesinde diğer varlıklar için olmadığı her hal bir Müslüman için zarar dairesinde kabul edilmesi geleneğimizin ve beslendi-ğimiz damarların adetidir.

İlmi Etüdler Derneği olarak içinde bulunduğumuz gayret her kertede bu ölçüyü temel alma azmi ile hayata geçme gayesini taşımaktadır. Bizler için olanın, insanlık ile paylaşılması ve bu bağlamda her fiilin niteliğinin sadece şekilsel değil, mana olarak da anlamlı olması büyük önem taşımaktadır.

Gün be gün yapılan her çalışma, paylaşım gayesi ile ortaya konarken; İLEM bu gün geldiği noktada ürettiği projelerle hem ulusal hem de uluslarası alanda akademik paylaşımlarını çe-şitlendirmektedir.

2015 yılının ikinci yarısını kapsayan Güz döneminde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin detayla-rına yer verdiğimiz bu bülten de İLEM Eğitim Programının 2015-2016 döneminin ilk yarısına dair detayları bulabileceksiniz. Buna ek olarak İLEM İhtisas kapsamında gerçekleştirdiğimiz dersler, sunumlar ve seminerleri de müşahede etme imkanınız olacak.

Elbette İLEM’in gerçekleştirdiği Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi ve İLEM Uluslararası Yaz Okulu gibi uluslar ve uluslararası çalışmalar da bülten içerisinde yer verilen konular arasında.

Bir Osmanlı alimi olan Carullah Efendinin Kütüphanesi üzerinde gerçekleşen ve konuyu etraf-lıca ele alan Osmanlı Kitap Kültürü Projesi, İslamcı düşüncenin üretildiği zemin olarak önemli bir işleve sahip olan dergilerin ele alındığı İslamcı Dergiler Projesi de İLEM Bülten’in bu sayı-sında işlenen konular arasında.

Ayrıca bülten içerisinde Taşköprülüzâde Projesi, İslam Bilim ve Düşünce Atlası Projesi ve bu projelerin geldiği aşamalar, proje kapsamında bilim insanlarının faydalanması için oluşturulan veri tabanı mahiyetindeki internet sitelerinin detaylarına da yer verdik.

Siz gönüldaşlarımızdan aldığımız destek sayesinde gerçekleşen bu işlerle yarının nesillerine hizmet etme gayesini taşırken, bugünün akademi camiasındaki paylaşıma katkı sunarak nice çalışmaları gerçekleştirmenin tükenmez heyecanı ile… Nice günlerin temennisi içerisindeyiz.

İyi okumalar dileriz.


Özellikleri:

2015- YIL: 4 SAYI: 9

Kategori:
Diğer