GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Bülten 8

EDİTÖRDEN

İlmi Etüdler Derneği, 2002 yılından bugüne sürdürdüğü İLEM Eğitim Programı başta olmak üzere tüm faaliyetleriyle sahih ilim anlayışına sahip nitelikli genç akademisyenlerin yetişme-sini amaçlıyor.

Temel gayesi, insanlığın sorunlarına çözümler üreten ilim adamlarının yetişmesine katkı sağlamak olan İLEM, özgün ilmi araştırmaların ve dolayısıyla düşünce ve pratik üretiminin de adresi olmaya devam ediyor.

Bu bağlamda İLEM, 2015 Bahar döneminde de birçok çalışmayla akademik üretkenliğe değer katmaya devam etti.

İLEM İhtisas Programı kapsamında birçok sunum gerçekleştiren akademisyenler çalışmala-rını kamuoyu ile paylaşma fırsatı buldu. İhtisas çalışmaları kapsamında faaliyetlerini yürü-ten çalışma gruplarımız da bu dönemde özgün çalışmalar üreterek odaklandıkları konular doğrultusunda atölyeler, paneller, dizi seminerler düzenlediler.

İLEM bu çalışmalara daha fazla değer katmak ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak için ulusal ve uluslar arası sempozyum ve kongreler de gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda İslamcı Dergiler Projesi kapsamında gerçekleştirilen sempozyum İLEM’in gerçekleştirdiği önemli sempozyumlar arasında yerini aldı. Bununla birlikte 2012 yılından itibaren her yıl düzenlenen ve akademinin önemli buluşmalarından biri haline gelen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresinin de bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirildi.

Elinizde bulunan bu bülten ile, İLEM’in 2015 Bahar döneminde gerçekleştirdiği etkinlikleri tüm detaylarıyla ilgi ve istifadenize sunuyoruz.


Özellikleri:

2015- YIL:4 SAYI:8

Kategori:
Diğer