GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Bülten 6

EDİTÖRDEN

Değerli Gönüldaşlarımız,

Sizler kadar bizleri de saran bir heyecanla hazırlandı bu bülten

Dünden bu güne gelen sürede, her yıl biraz daha ileriyi hedefleyerek adımlıyoruz yolumuzu; dünden ders alarak, yarına daha büyük hedefler koyarak heyecanla büyüyor ve paylaşıyoruz.

Rahmet Peygamberinin sözüyle hareket ettiğimizde rahmete mazhar olacağız. İslam ilim geleneğin-den beslenen medeniyetinin köklerinden güç alarak azimle çalışan genç arkadaşlarımıza onların ken-dilerini geliştirmeleri yolunda katkı sağlamak için buradayız.

Bu katkılar gerek ulusal gerek uluslararası birçok faaliyetle 2014 Bahar döneminde de devam etti.

Bu dönemde bir yandan başlamış çalışmalarımıza devam ederken bir yandan da yenilerini ekleyerek yolumuza devam ettik. “Sosyal Bilimlerde Eleştirel Yaklaşımlar Çalıştayları”nın, Konya’da “Avrupamer-kezciliğin Ötesi” başlığı ile ilkinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra “Bedenin Anlamı ve Sınırları” gibi dizi seminerlerinin ikincisini bu dönemde gerçekleştirdik ve oldukça nitelikli olan bu seminerlerin çıktısı olacak bir kitap çalışması başlattık.

Lisansüstü Eğitimler ve Etkinlikler Komisyonu (LEEK) tarafından da lisansüstü çalışma yapan birçok akademisyen adayının yararlandığı Akademik Proje Geliştirme ve Yazma Eğitimi, Eleştirel Okuma Eği-timi, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri, Akademik Yazım Teknikleri Eğitimi, gibi birçok özel eğitim gerçekleştirdik.

Her yıl düzenlenen, artık bir İLEM geleneği haline gelen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) de yukarıda kısmen bahsettiğimiz çabanın bir yansıması. Bu yıl Sakarya’da gerçekleştirdiğimiz 3. Tür-kiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’ne dair ayrıntıları hem kongrenin internet sitesinde hem de eli-nizdeki bültende TLÇK’ya ayırdığımız sayfalarda bulabilirsiniz.

Eğitim programımızda ise kültür ve medeniyet gezileri, kamplar, kademe seminerleri ve kitap okuma gruplarıyla İLEM öğrencileri için dolu dolu geçen bir dönem olması için çaba sarf ettik. Geleneksel hale gelen kapanış konferansıyla bir yılı daha tamamlarken, İLEM olarak öğrencilerimizden bir döne-mi daha mezun etmenin gururunu yaşadık.

Düzenlediğimiz programların yanı sıra yayınladığımız dergi ve kitaplar da söz konusu çabamızın bir neticesi… Doğu Batı Arasında İslam Birliği İdeali Vefatının 10. Yılında Aliya İzzetbegoviç ve İslam İkti-sadını Yeniden Düşünmek kitaplarını, Ocak- Haziran döneminde ilim dünyasının istifadesine sunduk.

Tamamlanan ve yürüyen projelerin yanında yepyeni projeler ve araştırmalar da bu dönemde can bul-du. İslamcı Dergiler Projesi bunlardan biri. Daha geriden gelen ve tamamlanan birçok araştırmanın da ürünlerini vermek üzere kitap çalışmaları sürmekte ve bu güzide eserler kütüphanelerinizdeki yerle-rini almaya hazırlanmaktadır.

İlmi Etüdler Derneği, yeni dönemde de yol kat etmeye devam edecek. Yeni etkinlikler, konferanslar, sunumlar, eğitimler, araştırma ve projelerle ilkesinden ödün vermeden daha iyiyi aramayı sürdürecek.

2014 Bahar döneminde gerçekleşen bu etkinliklerin detaylarını bulabileceğiniz bültenimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Hayırlara vesile olması ümidi ile…


Özellikleri:

2014- YIL:3 SAYI:6

Kategori:
Diğer