GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Bülten 1

EDİTÖRDEN

İlmî Etüdler Derneği (İLEM) olarak düzenlemiş olduğu­muz etkinliklerden sizleri haberdar etmek için “İLEM Bülten” isimli bu süreli yayını çıkarma kararı aldık. Her ne kadar yaptığımız çalışmalara ilişkin bilgiler ayrı ayrı olarak web sitemizde yer alsa da bunları genişletip bir araya getirerek belli dönemlerde ilgililerin istifadesine sunmanın faydalı olacağına inanıyoruz.

İLEM, ilmî geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının ye­tişmesine zemin oluşturmak ve insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmî çalışmalar yapmak üzere 2002 yılın­da kuruldu. Her geçen yıl çalışmaların niteliğinin ve ni­celiğinin arttığı İLEM’de; belli sayıda lisans öğrencile­ri ve araştırmacıların katılabildiği eğitimler, seminer­ler, etkinlikler, araştırma projelerinin yanı sıra kamuya açık akademik etkinlikler de yer almaktadır. Bülten ve­silesiyle, rutin olarak sürdürülen eğitimler dışındaki et­kinliklerin ayrıntılarını altı ayda bir sizlere ulaştırmayı ümit ediyoruz.

Bahar sayısını Haziran, Güz sayısını da Aralık ayında ya­yımlayacağımız İLEM Bülten’de seminer, konferans, pa­nel, sempozyum, tez sunumları, kamplar ve geziler gibi İLEM’in farklı birimleri tarafından yürütülen çalışmala­rın ve etkinliklerin değerlendirildiği metinlerin yanı sıra öğrenci arkadaşlarımızın kitap değerlendirmeleri de yer alacak.

 

Bu, bültenimizin ilk sayısı ama inanıyoruz ki bültenimiz, sizin de katkılarınızla kulaktan kulağa, kalpten kalbe ya­yılan bir süreli yayın hâline gelecektir. Kesretten vahde­te giden yolda yeni çalışmaları paylaşmak üzere hoşça kalın.


Özellikleri:

EKİM 2010-MAYIS 2011

YIL: 1

SAYI: 1

Kategori:
Diğer
Editör:
Onur Günaydın