GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM 2010-2011 Kış İhtisas Semineri

İLEM 2010-2011 KIŞ İHTİSAS SEMİNERLERİ
KÜRESELLEŞMENİN SONU MU?

Dr. Yunus Kaya, University of North Caroline, Wilmington
17 Aralık 2010 Cuma, 22 Aralık 2010 Çarşamba, 5 Ocak 2011 Çarşamba 18:00-20:00

İLEM'de ihtisas seminerleri başlıyor. Belirli bir konunun derinlemesine ele alınacağı ihtisas seminerleri dizisinin ilki University of North Caroline Wilmington'dan Dr. Yunus Kaya'nın vereceği Küreselleşmenin Sonu mu? başlığıyla gerçekleştirilecek. Seminerler 17 Aralık 2010 Cuma, 22 Aralık 2010 Çarşamba, 5 Ocak 2011 Çarşamba günlerinde 18:00-20:00 saatleri arasında İLEM'de gerçekleştirilecek.

1990'lı yılları şekillendiren küreselleşme tartışmaları son zamanlarda tersine dönmüş gibi görünüyor. Finansal sınırların kalkmasını takip etmesi öngörülen siyasi sınırlar daha da muhkemleşiyor ve ortadan kalkması beklenen ulus devlet gücünü daha da pekiştiriyor. Küreselleşmenin sözü edilen olumlu doğal neticeleri beklenirken dünya krizlerin küreselleşmesi ile karşı karşıya kalıyor. Küreselleşmeyi yüceltenler, ona ilenmeye, açıklığı savunanlar kapalılığa, özgürlükçüler güvenlik çemberine dönüyorlar. Geldiğimiz bu noktadan geriye dönüp 'küreselleşmeye ne oldu?' sorusu kaçınılmaz bir şekilde bizleri karşılıyor.

Küreselleşme ekseninde türetilmiş pek çok soru ve sorun etrafında şekillenecek bir tartışma açma hedefiyle İlmi Etüdler Derneği, üç oturumlu bir seminer tertip edecektir. University of North Caroline Wilmington'dan Dr. Yunus Kaya'nın sunacağı seminerlerde 1990'lardaki yaygın küreselleşme tartışmaları günümüz gelişmelerinin ışığında sorgulanacak, küreselleşme kavramı öncesi ve sonrası ile ele alınacaktır.

Katılımcıların katkılarıyla zenginleşecek seminer, İlmi Etüdler Derneği'nin Üsküdar'daki merkezinde gerçekleştirilecektir. Üç oturum halinde ve her oturumun ayrı günlerde yapılacağı seminer programının ilki 17 Aralık 2010 Cuma akşamı saat 18:00'de. Diğer oturumlar ise 22 Aralık 2010 ve 5 Ocak 2011 tarihlerinde yine 18:00-20:00 saatleri arasında.