GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İktisat Okulları Bağlamında Güncel Meseleler

Hoca: Taha Eğri

Bu atölyede ana akım düşüncenin dışında iktisadi olay ve kavramların ele alınması ve değerlendirilmesini hedeflenmektedir. Üniversitelerin iktisat bölümlerinde ya da diğer bölümlerde verilen ekonomi derslerinde genel olarak ana akım olarak adlandırılan neo-klasik iktisadi yaklaşım öğretilmektedir. Bu yaklaşım Batılı üniversite sisteminde ve bizim üniversitelerimizde temel doğru bilgi olarak kabul görmektedir. Ancak ortodoks iktisat düşüncesinin dışında heterodoks iktisat okulları ve bu okullara mensup ilim adamlarının yazmış olduğu geniş bir literatür yer almaktadır. 1929 Büyük buhran sonrası ana akıma dönüşen Keynesyen iktisat okulu popülaritesini kaybetse de bugün post-keynesyen düşünce yeni bir arayış içerisindedir. Diğer taraftan kurumsal iktisat ve yeni kurumsal iktisat ana akıma muhalif ve ondan beslenerek yeni çözümler üretme çabası gütmektedir. Bu örneklerin yanında ana akımın tam karşısında yer alan marksist iktisadi düşünce yaklaşımları da kendi yöntem ve kabulleriyle ekonominin sorunlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, ekonomi alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacıların ana akım iktisat okulunun dışında yer alan literatürü de incelemesi gerekmektedir. Atölye katılımcılarının ana akım dışındaki okullardan birisini ele alarak incelemesi ve bu okul bağlamında, katılımcılardan seçilen bir meselenin analizini yapmaları beklenmektedir.

Tarih Saat Yer
14 Ekim 2017 12:30 İLEM