GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

II. Meşrutiyetin İlk Yıllarında Kanun-ı Esasi’nin Tadili Tartışmaları

Konuşmacı: Ali Adem Yörük

Bu sunumda II. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında Kanun-ı Esasi’nin tadil edilmesiyle ilgili girişimler ve tartışmalar ele alınacaktır. Yeni siyasî rejim arayışları ve hukuk anlayışının dönüşümü, Osmanlı Devleti’nde hayata geçirilmeye çalışılan ıslahatların önemli bir vechesini oluşturmaktadır. Islahatların ardındaki temel saikin yok olmaktan kurtulmak ve yeniden güç kazanmak olduğu dikkate alındığında bu türden ıslahat hamlelerinin merkezi önemde olduğu, diğer alanlardaki ıslahatların istikamet ve üslubunu da belirlediği söylenebilir. 1870’lerin ortasında Kanun-ı Esasi’nin ilanı, yeni siyasi rejim arayışları bakımından şüphesiz dönüm noktasıdır. II. Abdülhamid’in meşrutiyeti ikinci kere ilan etmesinden sonra ise kamu iktidarlarının yeniden düzenlenmesi ve “ideal” olarak benimsenmiş Kanun-ı Esasi’nin tadil edilmesi gündeme gelecektir. Sunumda, anayasa tarihi çalışmalarında ihmal edilen tadil süreci ve tadillerin temellendirilmesi meselesi tartışmaya açılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
20 Nisan 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği