GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İhya Okumaları

Bir âlimin düşünme biçimi ile kalemi arasındaki irtibatı anlamaya yönelik mütevazi bir çabanın ürünü olacak bu atölyede, İslam düşüncesinin zirve ismi Gazzali’nin (ö. 505/1111) başyapıtı İhyau Ulûmi’d-Dîn’in ilk bahsi Kitabu’l-ilm merkezli bir okuma yapılacaktır. Burada öncelikle müellifin hayatı, İhya gibi bir eserin nasıl ortaya çıktığı yönüyle ele alınacak ve kendisinin düşünce serüveni, başyapıtı ile irtibatlandırılarak okunacaktır. Başlıca, ilimler tasnifi, faydalı ve faydasız ilimler, ilmin fazileti, ilim öğrenme ve öğretmenin âdâbı konularının ele alınacağı atölyede, İhya metni esas alınmakla birlikte, eserin farklı dönemlerdeki şerhlerine atıfta bulunulacak; bunun yanında benzer konuların ele alındığı klasik eserlerle kısmî karşılaştırmalar yapılacaktır. Atölyenin katılımcıların İhya merkezli kaleme alacakları denemelerle zenginleşeceği düşünülmektedir.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2016 11:00 İLEM