İdare Hukukunda Devlet Destekleri ve Güncel Gelişmeler


Konuşmacı Necip Taha Gür

İdare hukuku anlatımında genel olarak benimsenen tasnife göre idari faaliyetlerin kamu hizmeti ve kolluk faaliyeti şeklinde incelendiği görülmektedir. Ancak tarihsel olarak bakıldığında devletler, teşvik ve destekleri her dönem kullanmışlardır. Buna rağmen teşvik ve desteklerin idare hukuku bakımından değerlendirilmesinde, kamu hizmeti merkezli bir yaklaşım göze çarpmaktadır. İdari faaliyetler alanında bir genişleme ve gelişmenin olduğu tartışılamaz bir gerçekliktir. İdare bugün farklı kılıklarda da olsa görevlerini yerine getirerek meşruluğunu sağlama yönünde çokça faaliyet sahasında girebilmekte ve aktif olma ihtiyacını hissedebilmektedir. İdarenin faaliyetlerinin tümünü kamu hizmeti kavramına hasretmek veya klasik faaliyetler üzerinden açıklamaya çalışmak ise kavramlara fazla anlamlar yüklemek suretiyle yorulup aşınmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple kamu yararına olan faaliyetlerin kamu hizmeti ve kolluk müesseseleri dışında, ayrıntı noktaları belirlenerek değerlendirilmesi gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Bu değerlendirmeyle devlet desteklerinin idare hukuku bakımından güncellik içeren boyutu ve geleceğe ilişkin muhtemel boyutu üzerindeki açıklamalar sunumun genel çerçevesini oluşturmaktadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
20 Nisan 2019 16:30 İlmi Etüdler Derneği
Takvime Ekle
İdare Hukukunda Devlet Destekleri ve Güncel Gelişmeler