GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İbn Sina’nın Sebeplik Anlayışı ve Metafizik İşlevi

Bu sunumda İslâm felsefe geleneğinin en etkili sistem kurucu filozofu olan İbn Sînâ’nın (ö. 1037), metafizik disiplinin bir meselesi olarak değerlendirdiği sebeplik teorisi, filozofun metafiziğinde sahip olduğu ilişkiler ağı dikkate alınarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede İbn Sînâ metafiziğinin en önemli başlıkları arasında yer alan varlık hakkındaki zorunlu-mümkün ayrımının, mümkün varlık hakkındaki mahiyet-varlık ayrımının ve çokluğun Tanrı’dan ne şekilde meydana geldiğini açıklayan sudûr teorisinin sebeplikle olan irtibatı tartışılmıştır. Ayrıca Tanrı’nın sebepsel etkinliği ve hangi sebep türleriyle anılabileceği de ele alınmıştır. Bu genel resmin ardından İbn Sînâ’nın sebeplik anlayışının kendisinden önceki felsefî ve kelâmî mirasla irtibatı soruşturulacak ve filozofun ortaya koyduğu farklı yönelimlerin gerekçeleri tartışmaya açılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
31 Mayıs 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği