GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İbn Sina ve Descartes: Karşılaştırmalı Psikoloji

Hoca: Burak Şaman

Bu derste İbn Sina ve Descartes psikolojileri incelenerek, Aristotelesçi psykhê (ruh/nefs) kavrayışının Ortaçağ’da İbn Sina ile nasıl bir dönüşüm geçirdiği tartışılacak ve İbn Sinacı nefs kavrayışının modern felsefenin başlatıcısı kabul edilen Kartezyen felsefe ile karşılaştırmalı bir okumasına çalışılacaktır. Derste nefs/ruh kavramının tarihsel dönüşümünün yanında her iki filozofun bilgi teorileri ortaya konulacaktır. Hissetme ve idrak melekelerinin detaylı incelemesi, nefs melekelerinin filozofların epistemolojileri içindeki yeri, ben bilinci ve nefs, ben görüsüne dair düşünce deneyleri, ruh-beden ayrımı, nefs kavrayışlarının bilginin kesinliği ile ilişkisi, hüküm ve idrak seviyeleri gibi başlıklar program boyunca tartışılarak tahlil edilecektir. Meseleleri ele alırken takip edeceğimiz yöntem birincil kaynakların titizlikle okunması olacaktır. Yapacağımız yakın okumalar, üzerinde duracağımız kavramların Antik Yunan felsefesinden modern döneme kadarki izlerini sürmemize imkân sağlayacaktır. Programın sonunda katılımcılardan ders içeriğinde ilgilendikleri bir mesele üzerine makale yazmaları beklenmekte, böylece dersin çıktısı olarak somut bir kazanım sağlamaları hedeflenmektedir.

Tarih Saat Yer
19 Ekim 2016 İlmi Etüdler Derneği
07 Aralık 2016 İlmi Etüdler Derneği