GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Hz. Peygamber ve Dört Halife Döneminde İktisadi Kurumlar

Bu derste Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemlerinde Arap Yarımadası’nda ticaret ve ticari kurumlar ele alınacaktır. Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemi, birçok bakımdan öncesinden kopuş ve yeni bir başlangıç olması açısından dikkat çekmektedir. İslam’ın iktisadi alana taalluk eden bütün kurumları bu dönemde neşet etmiş ve gelişmeye başlamıştır. Sonraki asırlarda yapılan düzenlemeler her zaman bu ilk dönemi referans alarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bu derste önce İslam’ın insan ve dünya algısı ile buna bağlı olarak iktisadi hayata bakışı sorgulanacaktır. Kurumların oluşumu ve gelişiminin net olarak anlaşılabilmesi maksadı ile İslam’ın ortaya çıktığı coğrafya ele alınacak, ardından coğrafi koşulların iktisadi kurumların gelişmesindeki etkisi incelenecektir. Derste İslam ticari ve iktisadi kurumları, İslam öncesi dönemle karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Böylece değişimin boyutu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
15 Mart 2018 18:00 İLEM
22 Mart 2018 18:00 İLEM
29 Mart 2018 18:00 İLEM
05 Nisan 2018 18:00 İLEM
12 Nisan 2018 18:00 İLEM
19 Nisan 2018 18:00 İLEM
26 Nisan 2018 18:00 İLEM
03 Mayıs 2018 18:00 İLEM